НовиниОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІКІ

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідних ступенів вищої освіти, зокрема, освітніх ступенів – бакалавра, магістра, освітньо-наукових ступенів – доктора богослов’я, доктора мистецтва (PhD) та наукових ступенів – доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права, доктора церковного мистецтвознавства.
Діяльність інституту у вітчизняній освітній системі чітко регламентована статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки України 7 листопада 2007 року (наказ № 988) /Свідоцтво про державну реєстрацію (серія АОО № 708544 від 16 листопада 2007 року)/ та цілою низкою всієї необхідної установчої документації.
Приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі базової та повної загальної середньої освіти та особи, які мають диплом бакалавра з інших спеціальностей.
БАКАЛАВРАТ І МАГІСТРАТУРА
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
041 – ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ).
011 – ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ.
БАКАЛАВРАТ
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія.
Ступінь вищої освіти:
Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр освітніх, педагогічних наук.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 01. Освіта / Педагогіка.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 011 – Освітні, педагогічні науки.
Спеціалізація:
Християнська педагогіка та психологія.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. Педагогічна психологія. Соціальна психологія. Психологія у силових структурах. Військова психологія. Вчитель середніх загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) закладів освіти. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Фахівець з морально-виховної роботи. Капелан (капелан в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан). Богослов-дослідник (термін навчання – 4 роки).
МАГІСТРАТУРА
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія.
Ступінь вищої освіти:
Магістр православного богослов’я (теології). Магістр освітніх, педагогічних наук.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 01. Освіта / Педагогіка.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 011 – Освітні, педагогічні науки.
Спеціалізація:
Християнська педагогіка та психологія.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. Педагогічна психологія. Соціальна психологія. Психологія в пенітенціарних закладах. Психологія у силових структурах. Військова психологія. Вчитель середніх загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) закладів освіти. Викладач університетів та вищих закладів освіти. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Фахівець з морально-виховної роботи. Капелан (капелан в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан). Експерт із суспільно-релігійних питань. Богослов-дослідник. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
041 – ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ).
023 – ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО.
БАКАЛАВРАТ
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Іконописне мистецтво.
Ступінь вищої освіти:
Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр іконописного мистецтва.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 02. Культура і мистецтво.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 023 – Іконописне мистецтво.
Спеціалізація:
Іконописне мистецтво.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Іконописне мистецтво. Вчитель дисциплін у галузі мистецтвознавства. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Художник-іконописець (термін навчання – 4 роки).
МАГІСТРАТУРА
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Іконописне мистецтво.
Ступінь вищої освіти:
Магістр православного богослов’я (теології). Магістр іконописного мистецтва.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 02. Культура і мистецтво.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 023 – Іконописне мистецтво.
Спеціалізація: Іконописне мистецтво.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Іконописне мистецтво. Викладач дисциплін у галузі мистецтвознавства та основ реставрації. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Художник-іконописець, реставратор. Експерт-мистецтвознавець. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
041 – ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ).025 – МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО.
БАКАЛАВРАТ
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Церковне музичне мистецтво.
Ступінь вищої освіти:
Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр музичного мистецтва.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 02. Культура і мистецтво.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 025 – Музичне мистецтво.
Спеціалізація:
Церковне музичне мистецтво.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Музичне мистецтво. Керівник церковного хору. Вчитель церковного музичного мистецтва. Вчитель художньої культури, етики, естетики. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Музикознавець (термін навчання – 4 роки).
МАГІСТРАТУРА
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Церковне музичне мистецтво.
Ступінь вищої освіти:
Магістр православного богослов’я (теології). Магістр музичного мистецтва.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 02. Культура і мистецтво.Спеціальності: 041 – Православне богослов’я (теологія). 025 – Музичне мистецтво.
Спеціалізація:
Церковне музичне мистецтво.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Церковне музичне мистецтво. Диригент церковного хору. Викладач церковного музичного мистецтва. Викладач методики музичного навчання, музично-теоретичних і диригентсько-хорових предметів. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Музикознавець. Науковий співробітник . (термін навчання – 2 роки).
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
041 – ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ).061 – ЦЕРКОВНА ЖУРНАЛІСТИКА.
БАКАЛАВРАТ
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Церковна журналістика.
Ступінь вищої освіти:
Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр церковної журналістики.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 06. Журналістика.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 061 – Церковна журналістика.
Спеціалізація:
Церковна журналістика.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Вчитель фахових дисциплін. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (термін навчання – 4 роки).
МАГІСТРАТУРА
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Церковна журналістика.
Ступінь вищої освіти:
Магістр православного богослов’я (теології). Магістр церковної журналістики.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 06. Журналістика.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 061 – Церковна журналістика.
Спеціалізація:
Церковна журналістика.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Викладач фахових дисциплін. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
041 – ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я (ТЕОЛОГІЯ).122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ.
БАКАЛАВРАТ
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Комп’ютерні науки.
Ступінь вищої освіти:
Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр комп’ютерних наук.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 12. Інформаційні технології.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 122 – Комп’ютерні науки.
Спеціалізація:
Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах. Інформаційні системи, технології та верстка для web. 3D-моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. Розробка програмного забезпечення. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Інженер-програміст. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. (термін навчання – 4 роки).
МАГІСТРАТУРА
Освітня програма:
Православне богослов’я (теологія). Комп’ютерні науки.
Ступінь вищої освіти:
Магістр православного богослов’я (теології). Магістр комп’ютерних наук.
Галузі знань:
04. Богослов’я. 12. Інформаційні технології.
Спеціальності:
041 – Православне богослов’я (теологія). 122 – Комп’ютерні науки.
Спеціалізація:
Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
Професійна кваліфікація:
Православне богослов’я (теологія). Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах. Системи штучного інтелекту. Комп’ютерна графіка та моделювання. Інженерія програмного забезпечення. Адміністратор системи. Інженер-програміст. Інженер з комп’ютерних систем. Педагог. Психолог. Богослов-дослідник. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).
Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.
Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.
Після закінчення навчання студенти отримують диплом
БАКАЛАВРА/BACHELOR, МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).
АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА
Прийом в аспірантуру проводиться за програмами доктора богослов’я та доктора мистецтва.
Для здобуття ступеня доктора богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Православне богослов’я”, а також випускники світських вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту на рівні ступенів спеціаліста або магістра з інших спеціальностей.
Для здобуття ступеня доктора мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні та світські художні, мистецькі навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”.
Нормативний термін навчання в аспірантурі становить три роки.
Прийом у докторантуру проводиться за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права та доктора церковного мистецтвознавства.
На навчання за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права приймаються особи, яким присвоєно науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата богослов’я) або науковий ступінь з інших галузей наук.
За програмою доктора церковного мистецтвознавства приймаються особи, яким присуджено науковий ступінь доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або науковий ступінь з інших галузей наук.
Нормативний термін підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
ПРОГРАМА АСПІРАНТУРИ:
- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”,
- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”,
- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”.
Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.
Прийом документів: 1 травня – 31 серпня
Після захисту наукових дисертацій аспіранти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВ’Я за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).
ПРОГРАМА ДОКТОРАНТУРИ:
- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”,
- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”,
-СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”.
Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.
Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.
Після захисту наукових дисертацій докторанти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВСЬКИХ НАУК, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ, ДОКТОРА КАНОНІЧНОГО ПРАВА за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).
58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В,
тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.
Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com; http://www.cpbi.info;
Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;
Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/.

 

17 грудня, 2022