НовиниБЕЗКОШТОВНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ, ОСИРОТІЛИХ Й МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ДІТЕЙ

БЕЗКОШТОВНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНО

НЕЗАХИЩЕНИХ, ОСИРОТІЛИХ Й МАЛОЗАБЕСПЕЧЕНИХ ДІТЕЙЧернівецький православний богословський інститут  (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій)  спільно з Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій розпочинає реалізацію освітнього проекту “Безкоштовна вища освіта для соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених дітей”.

          

 Чернівецький православний богословський інститут допомогає безкоштовно здобути вищу освіту соціально незахищеним молодим людям, осиротілим й малозабезпеченим дітям, дітям-сиротам і напівсиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, молоді із малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми. Надає всебічну підтримку дітям, які не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність матеріальних і фінансових можливостей.

        

Проблема надання якісних освітніх послуг для великої кількості малозабезпечених дітей ще й дотепер в українській системі вищої освіти є досить болючою, особливо, у тих надскладних соціальних та економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і примножувати даровані їм Богом здібності.

         

Зважаючи на це, Чернівецьким православним богословським інститутом пріоритетним у своїй діяльності обрано спеціальну зорієнтованість у можливості бути доступним саме для когорти таких соціально вразливих дітей, котрі володіють всіма задатками до навчальної та наукової роботи, забезпечення всім необхідним у здобутті ними високоякісної освіти, ґрунтовному опануванні спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, тобто надання комплексу всіх у т.ч. і навчально-виховних активностей заради всебічного розвитку, становлення та нарощування їх наукового потенціалу до рівня вимог провідних науково-дослідницьких та освітніх установ України та світу. Підготовку фахівців зі спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” буде здійснювати Чернівецький ліцей іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій спільно з кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЧПБІ.

          

Чернівецький православний богословський інстиут забезпечує високий рівень цілодобового утримання (навчання, виховання, проживання, харчування, проїзду, оздоровлення тощо). Надає транспортні послуги.


Брати участь в проекті може молодь від 14 до 25 років.

        

Попри економічну скруту, надскладні сучасні соціальні виклики Чернівецький православний богословський інститут ставить перед собою дуже відповідальну мету – виховувати нове покоління професійно вишколених, сповнених християнською любов’ю до Бога і людини, відповідальних перед Церквою та суспільством особистостей.

          

Звертаємося до всіх людей доброї волі, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч Богом обдарованих молодих людей, посприяти пошуку дітей, які не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність матеріальних і фінансових можливостей.


Донести до них інформацію про діяльність Чернівецького православного богословського інституту та його освітні проекти, зокрема і пропонований Вашій увазі: “Безкоштовна вища освіта для соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених дітей”.


Просимо Вас допомогти нам у цій доброчесній справі – не відмовитись від можливості допомоги соціально незахищеним, осиротілим й малозабезпеченим дітям!

 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В,

тел.: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30, cpbicpbicpbi@gmail.com; cpbi@meta.ua; https://www.facebook.com/cpbi1827; https://www.instagram.com/institut1999/; https://twitter.com/cpbi1827.

2 серпня, 2022