НовиниОСВІТНІЙ ПРОЕКТ “БЕЗКОШТОВНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ, ОСИРОТІЛИХ Й МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ДІТЕЙ”


ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

БЕЗКОШТОВНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ, ОСИРОТІЛИХ Й МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ДІТЕЙ 

 

Чернівецький православний богословський інститут (кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій)  спільно з Чернівецьким ліцеєм іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій розпочинає роботу над реалізацією освітнього проекту “Безкоштовна вища освіта для соціально незахищених, осиротілих й малозабезпечених дітей”. 


Основна мета проекту – безкоштовно здобути вищу освіту соціально незахищеним молодим людям, осиротілим й малозабезпеченим дітям, дітям-сиротам і напівсиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, молоді з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми. Інститут надає всебічну підтримку дітям, які не мають змоги отримати якісну освіту через відсутність фінансових можливостей.

        

Проблема надання якісних освітніх послуг для великої кількості малозабезпечених дітей в українській системі вищої освіти ще й дотепер є досить болючою, особливо, у тих надскладних соціальних та економічних умовах, в яких опинилася наша держава. З різних причин більшість таких дітей залишаються непоміченими в освітньому середовищі, що відповідає їх інтелектуальному потенціалу, а тому й позбавленими можливості розвивати і примножувати даровані їм Богом здібності.

         

Зважаючи на це, Чернівецьким православним богословським інститутом пріоритетним у своїй діяльності обрано спеціальну зорієнтованість у можливості бути доступним саме для когорти таких соціально вразливих дітей, які володіють задатками до навчальної та наукової роботи, забезпечення всім необхідним у здобутті ними високоякісної освіти, ґрунтовному опануванні спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, тобто сприйнятті комплексу всіх у т.ч. і навчально-виховних активностей заради всебічного розвитку, становлення та нарощування їх наукового потенціалу до рівня вимог провідних науково-дослідницьких та освітніх установ України та світу.Підготовку фахівців зі спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” буде здійснювати Чернівецький ліцей іноземних мов, комп’ютерних наук та інформаційних технологій у співпраці з кафедрою комп’ютерних наук та інформаційних технологій ЧПБІ.

          

Чернівецький праволсавний богословський інститут потребує постійної допомоги від благодійних фундацій і приватних доброчинців, щоби мати змогу покрити свої базові витрати. Все це і спонукає нас звертатися за підтримкою до жертводавців, аби забезпечити високий рівень цілодобового утримання (навчання, виховання, проживання, харчування, проїзду, оздоровлення тощо).

         

Попри економічну скруту, сучасні надскладні соціальні виклики Чернівецький праволсавний богословський інститут ставить перед собою дуже відповідальну мету – виховувати нове покоління професійно вишколених, сповнених християнською любов’ю до Бога і людини, відповідальних перед Церквою та суспільством особистостей.Однак, самотужки ми цієї мети не досягнемо. Фонд потребує посильної, у міру можливостей кожного, підтримки, співпраці та активної взаємодії у доброчинності.


Один із найкращих способів допомогти в цій важливій справі – підтримати наших вихованців через реалізацію патронажу студентів пільгових категорій, а також стипендіального забезпечення особливо обдарованої студентської молоді.

           

Як відомо, найдієвіший спосіб змінювати світ на краще – інвестування в молоде покоління. А бажання змінювати на краще рідну країну – одна з ключових цінностей. Співпраця з Чернівецьким православним богословським інститутом може стати для Вас доброю традицією справжнього прояву християнської любові, взаємодопомоги та милосердя.


Звертаємося до всіх добрих людей, сповнених істинної християнської жертовності, милосердя та любові, всіх тих, хто бажає зробити щось важливе і вагоме у своєму житті, благоприємно відзначитись у долях і серцях сотень і тисяч Богом обдарованих молодих людей, допомогти у цій благій справі, не відмовитися від можливості допомоги соціально незахищеним, осиротілим й малозабезпеченим, здібним та обдарованим дітям.

 

Безумовно, Ваша лепта милосердя обов’язково буде прийнятою Богом і покладеною в нетлінні скарбниці добра й благочестя, що неодмінно прихилить до Вас милість Божу у виправданні перед Ним, нашим небесним Суддею в день Страшного Суду.


Нехай справами милосердя Всемилостивий Господь благословить, простить, освятить та укріпить у благоуспішності всі Ваші благі земні починання, аби кожен життєвий крок віднайшов відповідний небесний відгук милості й достойної нагороди від Господа нашого Ісуса Христа, Який нехай сподобить і Вас вічного перебування з Ним у невимовній радості та блаженстві Його Небесного Царства!

 

 

Ректор

                                                      прот. Георгій Соб’ят,професор,  доктор богословських наук 


АОКБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ЕДРПОУ 14360570, р/р 5363 5420 1185 8124 (UAH); 4731.2191.1095.6707 (EUR) 4731.2191.1112.5336 (USD).


58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В,

тел.: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30, cpbicpbicpbi@gmail.com; cpbi@meta.ua; https://www.facebook.com/cpbi1827; https://www.instagram.com/institut1999/; https://twitter.com/cpbi1827.


2 серпня, 2022