Наступна зустріч: 1 січня, 2022, 06:00.


ПІДГОТОВКА БОГОСЛОВІВ, ПЕДАГОГІВ, ПСИХОЛОГІВ, КАПЕЛАНІВ

 

Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідних ступенів вищої освіти, зокрема, освітніх ступенів – бакалавра, магістра, освітньо-наукових ступенів – доктора богослов’я, доктора мистецтва (PhD) та наукових ступенів – доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права, доктора церковного мистецтвознавства.

Діяльність інституту у вітчизняній освітній системі чітко регламентована статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки України 7 листопада 2007 року (наказ № 988) /Свідоцтво про державну реєстрацію (серія АОО № 708544 від 16 листопада 2007 року)/ та цілою низкою всієї необхідної установчої документації.

            Приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі базової і повної загальної середньої освіти та особи з базовою та повною вищою освітою. 

 

 

БАКАЛАВРАТ:

Освітня програма: Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. 

Ступінь вищої освіти:  Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр освітніх, педагогічних наук

галузі знань

Богослов’я.  Освіта/Педагогіка._____________

Спеціальності:  Православне богослов’я (теологія). Освітні, педагогічних науки

Спеціалізація:  Християнська педагогіка та психологія. 

Професійна кваліфікація:  Православне богослов’я (теологія).  Християнська педагогіка та психологія. Педагогічна психологія. Соціальна психологія. Психологія у силових структурах. Військова психологія.  Вчитель середніх загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) закладів освіти. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Фахівець з морально-виховної роботи. Капелан (капелан  в охороні здоров’я , військовий капелан, пенітенціарний капелан ). Богослов-дослідник (термін навчання – 4 роки).

 

МАГІСТРАТУРА:

Освітня програма: Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія.

Ступінь вищої освіти: Магістр православного богослов’я (теології). Магістр освітніх, педагогічних наук

галузі знань

Богослов’я.  Освіта/Педагогіка._____________

Спеціальності:  Православне богослов’я (теологія). Освітні, педагогічних науки

Спеціалізація:  Християнська педагогіка та психологія.

Професійна кваліфікація:  Православне богослов’я (теологія).  Християнська педагогіка та психологія. Педагогічна психологія. Соціальна психологія.Психологія в пенітенціарних закладах. Психологія у силових структурах. Військова психологія. Вчитель середніх загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) закладів освіти. Викладач університетів та вищих закладів освіти. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Фахівець з морально-виховної роботи. Капелан (капелан  в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан).  Експерт із суспільно-релігійних питань. Богослов-дослідник. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки).

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.

 

Після закінчення навчання студенти отримують диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR, МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

        Навчання проводиться в навчальному корпусі площею 1050 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В, де розміщується церква в честь Трьох Святителів, навчальні та спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт.

        Навчальні аудиторії укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою з постійним доступом до електронної бібліотечної бази Інституту і глобального мережевого простору Internet. Студенти забезпечуються необхідною навчальною та науковою літературою (підручниками, посібниками, довідниками, словниками), а також триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.

        На базі навчального закладу діють курси музичного мистецтва, іконописного мистецтва, художньої вишивки, різьбярства, комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

 

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

 

Прийом в аспірантуру проводиться за програмами доктора богослов’я та доктора мистецтва.

Для здобуття ступеня доктора богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Православне богослов’я”, а також випускники світських вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту на рівні ступенів спеціаліста або магістра з інших спеціальностей. 

Для здобуття ступеня доктора мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні та світські художні, мистецькі навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”. Нормативний термін навчання в аспірантурі становить три роки.

Прийом у докторантуру проводиться за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права та доктора церковного мистецтвознавства.

На навчання за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права приймаються особи, яким присвоєно науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата богослов’я) або науковий ступінь з інших галузей наук.

За програмою доктора церковного мистецтвознавства приймаються особи, яким присуджено науковий ступінь доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або науковий ступінь з інших галузей наук. Нормативний термін підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

 

ПРОГРАМА АСПІРАНТУРИ:

 

             - СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”,

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”,

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”.

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

 

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня

Після захисту наукових дисертацій аспіранти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВ’Я за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

ПРОГРАМА ДОКТОРАНТУРИ:

 

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”,

- СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”,

-СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”.

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

 

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.

Після захисту наукових дисертацій докторанти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВСЬКИХ НАУК, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ, ДОКТОРА КАНОНІЧНОГО ПРАВА за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;    http://www.cpbi.info;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА

 

Академічні права. Право вступу до аспірантури.

Професійні права. Робота за фахом на посадах відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 та на інших посадах відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями.

          Професіонал в галузі освіти, педагогіки (педагогічний, науково-педагогічний працівник в закладах вищої, професійної(професійно-технічної), загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти, освітних центрах, коледжах, недільних школах, парафіяльних школах); працівник в установах державного і громадського управління освітою, соціальній службі; вихователь, психолог, педагог-організатор позакласного та позашкільного навчання, організатор культурно-освітніх та духовних заходів.

     Фахівець із богослов’я; працевлаштування в сфері педагогічної та науково-педагогічної діяльності (викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач-стажист, вчитель загальноосвітнього навчального закладу); наукова діяльність в наукових закладах і підрозділах.

     Професіонал в галузі релігії (єпископ, священнослужитель (пресвітер, диякон), місіонер,       фахівець з морально-виховної роботи, капелан (капелан  в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан); допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану: помічник капелана, регент,  релігійний проповідник, катехит, читець /

          Посадова особа органів державної влади, навчальних інституцій, громадських організацій (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.); експерт із суспільно-релігійних питань; будь-які види професійної діяльності у сфері аналітичної роботи із релігійними організаціями, їх статутами та установчими документами; управління соціальними відносинами та процесами, що вимагають ефективної комунікації; журналіст (релігійний оглядач).
Як доїхати?

1-й спосіб: маршрутний автобус № 4, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до початку вул. Краматорська.

2-й спосіб: маршрутний автобус № 6, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до кінцевої зупинки вул. Заставнівська. Звідти перейти на вулицю Краматорську.

3-й спосіб: маршрутне таксі.

 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В.

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;    http://www.cpbi.info;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/.