Наступна зустріч: 20 вересня, 2021, 06:00.СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА

 


Метою освітньо-професійної програми

“Освітні, педагогічні науки. Християнська педагогіка” є:¯ підготовка фахівців, які зможуть, ґрунтуючись на новій філософії вищої освіти, професійно застосовувати на практиці сучасні методи та форми викладання у закладах освіти;¯ ознайомлення майбутніх викладачів християнської педагогіки з теорією та методикою викладання освітніх програм духовно-морального спрямування, зі змістом, завданнями, принципами та засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських і громадянських компетентностей особистості;

 

Реалізація освітньої програми допоможе:¯ педагогам світських (вищих і середніх) навчальних закладів отримати потужний інструмент для виховання молоді та достовірні знання про православну культуру;¯ настоятелям православних храмів у вихованні власних кадрів, православних місіонерів і викладачів церковних дисциплін для недільних шкіл на парафіях.Першочергово програма спрямована на формування християнських педагогів. Її випускники – промотори християнського виховання: вчителі предметів духовно-морального спрямування, катехити парафіяльних шкіл, вчителі християнської етики загальноосвітніх шкіл, викладачі недільних шкіл, викладачі вищих освітніх закладів, педагоги-організатори позакласного та позашкільного навчання, організатори культурно-освітніх та духовних заходів.В основу освітньо-професійної програми лягла унікальна модель, в якій поєднано богослов’я, педагогіку та дозвіллєзнавство. Таке поєднання дає нам можливість найкраще підготувати студентів до їхньої подальшої роботи в ділянці духовно-морального виховання та дозвілля. Ефективно використовуючи набуті знання, випускники нашої програми зможуть активно впливати на формування якісного рівня християнської педагогіки загалом та сприяти цілісному розвитку окремої особистості на основі традиції та надбань тієї ж християнської педагогіки.Після закінчення терміну навчання студенти отримають диплом БАКАЛАВРА/BACHELOR і МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

Бакалавр освітніх, педагогічних наук. Спеціальність “Освітні, педагогічні науки. Християнська педагогіка. Християнська етика. Основи православної культури. Позашкільна освіта. Організація дошкільної освіти. Інклюзивна освіта. Загальна педагогіка. Педагогіка дозвілля. Корекційна педагогіка. Соціальна педагогіка. Психологія. Педагогічна психологія. Вчитель музичного та образотворчого мистецтва. Вчитель педагогічних дисциплін. Вчитель психологічних дисциплін. Вчитель християнської етики та предметів духовно-морального спрямування. Організатор культурно-освітніх та духовних заходів. Педагог. Вихователь”. (термін навчання – 4 роки).Магістр освітніх, педагогічних наук. Спеціальність “Освітні, педагогічні науки. Християнська педагогіка. Християнська етика. Основи православної культури.  Педагогіка вищої школи. Педагогіка середньої освіти. Позашкільна освіта. Організація дошкільної освіти. Інклюзивна освіта. Освітологія. Загальна педагогіка. Педагогіка дозвілля. Корекційна педагогіка. Соціальна педагогіка. Психологія. Педагогічна психологія. Викладач музичного та образотворчого мистецтва. Викладач педагогічних дисциплін. Викладач психологічних дисциплін. Викладач християнської етики та предметів духовно-морального спрямування. Організатор культурно-освітніх та духовних заходів. Педагог. Психолог. Вихователь. Науковий співробітник”. (термін навчання – 2 роки).

 

Приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі базової та повної загальної середньої освіти та особи, які мають диплом бакалавра з інших спеціальностей. 

 

Форми навчання: денна, екстернат, заочна і дистанційна.

 

Після завершення навчання в інституті випускники зможуть:¯ Працювати в закладах вищої освіти, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, дошкільної освіти, реабілітаційних центрах, коледжах, недільних школах, парафіяльних школах, установах державного і громадського управління освітою, соціальній службі, вихователями, психологами, педагогами-організаторами позакласного та позашкільного навчання, організаторами культурно-освітніх та духовних заходів.¯ Викладати педагогічні, психологічних дисципліни, християнську педагогіку, основи православної культури, християнську етику, предмети духовно-морального спрямування, художню культуру, естетику, музичне та образотворче мистецтво в закладах вищої освіти, позашкільної освіти, загальноосвітніх школах і дитячих садочках.¯ Проводити духовно-просвітницьку, культурно-виховну, місіонерську та катехитичну діяльність в закладах освіти та громадах.¯ Займатися організацією соціально-виховної, культурно-масової, церковно-громадської роботи серед дітей та молоді. Залучати молодь до активного духовного, морального, культурного, церковного та громадського життя.¯ Організовувати недільні школи для дітей та дорослих людей, молодіжні фестивалі, семінари, конференції, з’їзди, конкурси, конгреси, симпозіуми, змістовне дозвілля молоді, табори відпочинку, збори та інші культурні заходи, які сприяють моральному та духовному вихованню молоді, зміцненню здоров’я і професійного самовизначення.¯ Допомагати освітньо-виховним і просвітницьким організаціям. Надавати фахову допомогу та підтримку зацікавленим організаціям, громадським об’єднанням і фізичним особам, які працюють у сфері духовно-морального виховання молоді.

 

Як доїхати?

1-й спосіб: маршрутний автобус № 4, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до початку вул. Краматорська.

2-й спосіб: маршрутний автобус № 6, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до кінцевої зупинки вул. Заставнівська. Звідти перейти на вулицю Краматорську.

3-й спосіб: маршрутне таксі.

 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В, заїзд з вул. Рибінської,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;    http://www.cpbi.info;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/.