Наступна зустріч: 1 січня, 2024, 12:00.
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ  

БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ


Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за освітньою програмою: Християнська та клінічна психологія. Духовно-психологічна реабілітація”.

Діяльність інституту у вітчизняній освітній системі чітко регламентована статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки України 7 листопада 2007 року (наказ № 988) /Свідоцтво про державну реєстрацію (серія АОО № 708544 від 16 листопада 2007 року)/ та цілою низкою всієї необхідної установчої документації. 

Зважаючи на істотне зростання потреби у професіоналах з психологічної допомоги та духовної опіки, зокрема у сферах реабілітаційної та паліативної допомоги, Чернівецький православний богословський інститут запровадив спеціальність “Клінічна психологія та душпастирська освіта”.

Мета освітньої програми підготовка фахівців для практичної та науково-дослідної роботи у сфері клінічної психології, з глибокими знаннями проблем психічного здоров’я та належними навичками клінічної душпастирської опіки.                                                                               

   Основними сферами діяльності клінічного психолога є проведення розгорнутої і поглибленої психологічної                  діагностики, психологічного консультування, психокорекційних та психотерапевтичних заходів спрямованих на психологічну реабілітацію, а також проведення педагогічної, судової, військової та трудової експертизи.                                                                                            

   Клінічні психологи затребувані в медичних установах, клініках і реабілітаційних центрах. При цьому влаштуватися людина може як в державні, так і в приватні установи. Залежить це питання від уподобань і можливостей майбутнього працівника. А можна і організувати свою власну справу. Наприклад, відкривши клініку з надання відповідної допомоги і діагностики.

053 – СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

ТА ДУШПАСТИРСЬКА ОСВІТА ”


БАКАЛАВРАТ


Освітня програма: Християнська та клінічна психологія. Ступінь вищої освіти: Магістр клінічної психології та душпастирської освіти. Галузі знань: Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 – Клінічна психологія та душпастирська освіта. Спеціалізація: Християнська та клінічна психологія. 

Професійна кваліфікація: Вчитель психологічних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Психолог. Психолог консульнтант. Капелан (медичний, військовий, пенітенціарний). (термін навчання – 4 роки). 


МАГІСТРАТУРА


Освітня програма: Християнська та клінічна психологія. Духовно-психологічна реабілітація. Ступінь вищої освіти: Магістр клінічної психології та душпастирської освіти. Галузі знань: Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 – Клінічна психологія та душпастирська освіта. Спеціалізація: Християнська та клінічна психологія. Духовно-психологічна реабілітація. Професійна кваліфікація: Викладач психологічних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Психолог. Психотерапевт. Психолог реабілітолог. Капелан (медичний, військовий, пенітенціарний). Експерт-психолог. Науковий співробітник. (термін навчання – 2 роки). 


Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.

Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.


        За освітньою програмою: Християнська та клінічна психологія. Духовно-психологічна реабілітація” приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі базової та повної загальної середньої освіти та особи з базовою та повною вищою освітою.

         Після закінчення навчання студенти отримують диплом МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА/ JUNIOR BACHELOR’S, БАКАЛАВРА/BACHELOR, МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

          Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Навчання проводиться в навчальному корпусі площею 1050 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В, де розміщується церква на честь Трьох Святителів, навчальні та спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт. 

Навчальні аудиторії укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою з постійним доступом до електронної бібліотечної бази Інституту і глобального мережевого простору Internet. Студенти забезпечуються необхідною навчальною та науковою літературою (підручниками, посібниками, довідниками, словниками), а також триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.

На базі навчального закладу організовано хор, різноманітні творчі гуртки. 


Академічні права. Випускники програми можуть продовжувати освіту в аспірантурі: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня. 

Професійні права. Завдяки великим знанням, які фахівці отримують під час навчання у богословському інституті, клінічний психолог має великий вибір для трудової діяльності, і не тільки в області психології. Отже, даний профіль має на увазі як можливість займатися приватною практикою і проводити консультування, так і знайти застосування своїм знанням в наступних закладах: Дитячих або дорослих лікарнях; Поліклініках, при пcіxo-нeвpoлoгічecкіx диспансерах; хоспісах; Лікувальних установах, де перебувають пацієнти з різними фізичними або психічними порушеннями; Різних лікарнях, які спеціалізуються на роботі з пацієнтами страждають неврозами або іншими прикордонними станами; Будинках престарілих; Інтернатах та дитячих будинках, де знаходяться діти з різними порушеннями у розвитку; реабілітаційних центрах.

Щодо майбутнього працевлаштування, то магістри психології можуть займати низку посад у відповідності з Класифікатором професій України (ДК 003:2010).
Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери: завідувач центральної психолого-медико- педагогічної консультації – 1229.6; начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо) – 1229.7; завідувач психолого-медико-педагогічної консультації – 1229.7: головний психолог – 1232. 

Розділ 2. Професіонали: консультант психолого-медико- педагогічної консультації – 2340; експерт-психолог судовий – 2429; науковий співробітник – 2445.1; практичний психолог, психолог – 2445.2. 

Класифікатор капеланських послуг 

01 Загальні релігійні послуги − 011 Релігійний ритуал; 012 Релігійна просвіта; 013 Релігійне дорадництво; 014 Міжрелігійна координація;  

02 Душпастирська та духовна опіка − 021 Перша духовна допомога; 022 Духовна діагностика; 023 Духовна підтримка; 024 Духовне консультування та психотерапія;  025 Духовна профілактика; 026 Духовне оздоровлення; 027 Духовна реабілітація;  028 Духовне керівництво;  029 Душпастирська супервізія;

03 Соціальні релігійні послуги − 031 Соціальна підтримка; 032 Підтримка етики; 033 Адвокація. 

Детальніша інформація за адресою:

58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,                                                                 тел.: + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30. Institut200@gmail.com;                  http://www.cpbi.info;  https://www.instagram.com/institut1999/;                                https://t.me/ bohoslovskiyinstitut;  https://www.facebook.com/bohoslovskiyinstitut.