НовиниКВАЛІФІКАЦІЙНА ПЕРЕДПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПЕРЕДПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ, ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛІВ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ БОГОСЛОВСЬКІ, ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПРЕДМЕТИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

 

 Кваліфікаційна передпідготовка та підвищення рівня богословської освіти священнослужителів, церковнослужителів і науково-педагогічних працівників є однією з основоположних програм системи підвищення кваліфікації священнослужителів, церковнослужителів і науково-педагогічних працівників, підвищення рівня богословської освіти кліриків  Української Православної Церкви та науково-педагогічних працівників, які викладають богословські, філософсько-релігієзнавчі дисципліни та предмети духовно-морального спрямування, оновлення їхніх теоретичних і практичних знань, удосконалення професійних умінь, навичок у зв’язку з постійно зростаючими вимогами до їх кваліфікації.


Програма підвищення рівня богословської освіти має на меті  вдосконалення та отримання нової компетенції, необхідної для професійної діяльності, а також підвищення професійного рівня в рамках наявної кваліфікації.


Програма кваліфікаційної перепідготовки передбачає отримання компетенції, необхідної для виконання нового виду професійної діяльності, придбання нової кваліфікації.


Головною метою програми кваліфікаційної передпідготовки та підвищення рівня богословської освіти священнослужителів, церковнослужителів і науково-педагогічних працівників є підвищення кваліфікації та освітнього рівня духовенства, православних педагогів у сфері православного богослов’я з урахуванням специфіки сучасного церковного життя, оновлення і поглиблення знань у пастирській і загальнокультурній сфері на основі останніх досягнень сучасної богословської та світської науки, а також ознайомлення слухачів із найбільш актуальними питаннями життя і діяльності Української Православної Церкви.


Завданнями програми кваліфікаційної перепідготовки та підвищення рівня богословської освіти священнослужителів, церковнослужителів і науково-педагогічних працівників є:

- реалізація освітніх програм, спрямованих на перепідготовку та підвищення рівня богословської освіти фахівців, які здійснюють професійну діяльність у релігійних організаціях, служителів і церковного персоналу релігійних організацій Української Православної Церкви;

- розширення та поглиблення богословських, пастирських і педагогічних знань, їх актуалізація з урахуванням розвитку богословської науки;

- підвищення рівня освоєння професійних і професійно-спеціалізованих компетенцій;

- знайомство з актуальною сучасною проблематикою життя Української Православної Церкви, оцінка нових соціальних явищ у житті суспільства;

- знайомство й оволодіння новими методиками і технологіями в галузі соціальної, місіонерської, катехізаторської, молодіжної роботи, душпастирства та ін.;

- визначення рівня знань священнослужителів, церковнослужителів і науково-педагогічних працівників, які викладають богословські, філософсько-релігієзнавчі дисципліни та предмети духовно-морального спрямування.


На навчання за програмою кваліфікаційної передпідготовки та підвищення рівня богословської освіти запрошуються священнослужителі, церковнослужителі і науково-педагогічні працівники, які викладають богословські, філософсько-релігієзнавчі дисципліни та предмети духовно-морального спрямування.  


Заняття проводять провідні викладачі Чернівецького православного богословського інституту та висококваліфіковані фахівці інших навчальних закладів, які закінчили Афінський і Салонікійський національні університети (Греція), Бухарестський університет (Румунія), Папський Григоріанський університет у Римі (Італія), Кембриджський та Оксфордський університети (Великобританія), Київську і Московську духовні академії, отримали вищу освіту та здобули науковий ступінь доктора наук і вчене звання професора.


Форми навчання: денна, заочна і дистанційна. Реалізація програм здійснюється в період навчального року (з вересня по червень місяць).


Загальна трудомісткість програми визначається з урахуванням освітнього рівня кліриків, церковних і науково-педагогічних працівників і становить 160 академічних годин.


Трудомісткість програми включає: аудиторні заняття (не менше 60% від загальної трудомісткості), самостійну роботу (не більше 40% від загальної трудомісткості) і підсумкову атестацію слухачів. Навчальний план включає блок «Підсумкова атестація».


Після закінчення навчання проводиться підсумкова атестація у формі іспиту або захисту письмової роботи.


У разі необхідності навчальний процес може реалізовуватися з використанням електронного навчання та дистанційних освітніх технологій через мережу Інтернет.

При успішному освоєнні програми випускники отримують диплом ЧПБІ державного зразка, який засвідчує право на ведення професійної діяльності у сфері церковного служіння, просвітництва та освіти.

 

Для проходження кваліфікаційної передпідготовки та підвищення рівня богословської освіти треба подати такі документи:

 

  • прохання та анкету встановленого зразка. 
  • копію документа про освіту. 
  • копію документа, що посвідчує особу.
  • копію ідентифікаційного коду.
  • 2 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

За детальнішою інформацією звертатися за адресою:

58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,
тел: (0372) 51-53-64; +38050-204-75-30, +38068-533-53-30.
Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.comhttp://www.cpbi.info;
Facebook: https://www.facebook.com/1CPBI/.
Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/
Twitter : https://twitter.com/cpbi1827

12 грудня, 2019