НовиниЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРОВОДИТЬ НАБІР В АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ

Чернівецький  православний  богословський  інститут

проводить  набір  в  аспірантуру  та  докторантуру 

для  здобуття  наукового ступеня

доктора  богослов'я,  доктора  богословських  наук  ,  доктора церковної  історії

та  доктора  канонічного  права

зі  спеціальності  “Православне богослов’я”,

доктора  мистецтва  та доктора  церковного мистецтвознавства

зі спеціальності  “Іконописне мистецтво”  та “Музичне мистецтво”.

форма навчання:  денна, вечірня і заочна 

 

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

           В аспірантурі та докторантурі Чернівецького православного богословського інституту здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів. Прийом в аспірантуру проводиться за  програмамою доктора богослов’я та доктора мистецтва. Для здобуття ступеня доктора богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Православне богослов’я”, а також випускники світських вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту на рівні ступенів спеціаліста або магістра з інших спеціальностей. Для здобуття ступеня   доктора мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні та світські художні, мистецькі навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить три роки.  

         

Прийом у докторантуру проводиться за  програмамою доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права та доктора церковного мистецтвознавства. За програмою доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата богослов’я) або науковий ступінь з інших галузей наук. За програмою доктора церковного мистецтвознавства приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або науковий ступінь з інших галузей наук. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.
 Прийом до аспірантури та докторантури проводиться на кафедри:

1)  богослов’я;

2)  біблійної історії і текстології;

3)  церковної історії та мистецтва.

4)  теорії і практики церковної журналістики.

 

Аспіранти і докторанти вивчають грецьку мову і мають змогу поглибити її знання в Афінському університеті. Чернівецький православний богословський інститут уклав угоду про наукову співпрацю з Афінським університетом. Так з’явилася можливість щорічно проходити наукове стажування в докторантурі Богословського факультету Афінського університету.


В інституті функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій для здобуття наукових ступенів доктора богослов’я, доктора богословських наук , доктора церковної історії та доктора канонічного права  зі спеціальності “Православне богослов’я”, доктора мистецтва та доктора церковного мистецтвознавства зі спеціальності “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”.


Чернівецький православний богословський інститут пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців за міжнародними стандартами. Система навчання в інституті відповідає сучасним вимогам і провідним тенденціям як в українській, так і в загальноєвропейській вищій освіті.


Після захисту наукових дисертацій аспіранти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВ’Я зі спеціальності “Православне богослов’я”, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА зі спеціальностей “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”, а докторанти – диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВСЬКИХ НАУК,  ДОКТОРА ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ,  ДОКТОРА КАНОНІЧНОГО ПРАВА зі спеціальності “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА зі спеціальностей “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богосовського інституту  (ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА).


Навчальний процес у Чернівецькому православному богословському інституті забезпечують висококваліфіковані фахівці, які закінчили Афінський і Салонікійський національні університети (Греція), Бухарестський університет (Румунія), Папський Григоріанський університет у Римі (Італія), Кембриджський та Оксфордський університети (Великобританія), Київську і Московську духовні академії, отримали вищу освіту та здобули науковий ступень доктора наук і вчене звання професора.


Суттєвою перевагою організації навчального процесу Інституту є можливість поглибленого навчання за участю викладачів-носіїв грецької мови, що уможливлюється завдяки співпраці з Афінським національним університетом (Греція), Британською міжнародною школою в Україні, Бухарестським університетом (Румунія) за культурними, освітніми, науковими програмами, програмами професійних обмінів і стажувань у межах проектів міжнародного співробітництва. Наш заклад сприяє вступу до навчальних установ Греції, Італії, Великобританії та інших країн Європи тих, хто виявляє особливі успіхи в навчанні, досягає практично бездоганного рівня володіння мовами.


Наразі одним із важливих завдань, яке виконують наші фахівці з давньогрецької і новогрецької мов, є переклад праць відомих сучасних грецьких богословів. Так, завершено переклад праць відомих грецьких теологів: протопресвітера Іоанніса Романідіса “Святоотцівське богослов’я” і Дімітріоса Целенгідіса “Іконологічні дослідження”.

Заплановано наступний перекладацький проект Інституту – фундаментальні праці з обширною історико-богословського наукового доробку професора Власія Фідаса (з історії Церкви, пентархії та церковного права). Інститут планує здійснити переклад усіх ще дотепер не перекладених теологічних праць грецьких богословів, зробити їх доступними для кожної людини і в нашому мовному середовищі.


В інституті функціонують богословський факультет і факультет церковної журналістики. На богословському факультеті функціонують три  кафедри: богослов’я, біблійної історії і текстології, церковної історії та мистецтва; на факультеті церковної журналістики  три  кафедри: теорії і практики церковної журналістики, видавничої справи і редагування, візантійської та новогрецької філології.


Кадрове забезпечення підготовки аспірантів і докторантів за спеціалізацією “Православне богослов’я”, “Іконописне мистецтво”, “Музичне мистецтво” здійснюється профільними до тематики обраного наукового дослідження кафедрами, що мають у своєму складі 7 докторів богословських наук, 1 доктор церковного права, 2 доктори церковної історії, 1 доктор філологічних наук, 11 професорів, 6 докторів богослов’я, 1 доктор мистецтва, 7 доцентів. Науково-педагогічні кадри є відомими спеціалістами в галузі богослов’я, мистецтвознавства та іноземних мов.


Офіційним друкованим органом Чернівецького православного богословського інституту є науково-богословський журнал “Світильник” (“Candela”), заснований у 1881 році. Перекладені професорами богословського інституту з грецької мови на українську праці грецьких богословів, а також написані богословські статті та наукові дисертації аспірантів і докторантів публікуються саме в цьому науковому виданні. Журнал розповсюджується в богословських закладах України, Росії, Білорусі, Молдови, Румунії, Греції, Болгарії, Сербії та багатьох інших країн світу.


Навчання проводиться в навчальному корпусі, де розміщується церква в честь Трьох Святителів, учбові й спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт. Навчальні аудиторії укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою з постійним доступом до електронної бібліотечної бази Інституту і глобального мережевого простору Internet. Аспіранти та докторанти забезпечуються необхідною науковою літературою, навчальними підручниками, посібниками, довідниками, словниками, а також триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.


Крім того, інститут усебічно сприятиме створенню можливостей для безперешкодного доступу до тематично визначеної, за обраною проблематикою дослідження, спеціалізованої джерельної бази (архівних матеріалів, давніх рукописів та ін.)  бібліотечних фондів, електронних інформаційних ресурсів наукових і навчальних інституцій, церков і монастирів України та світу.

 

За більш детальною інформацією звертатися за адресою:

58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;

http://www.cpbi.info;

Facebook: https://www.facebook.com/1CPBI/;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

 Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/;

Twitter: https://twitter.com/cpbi1827.

 

3 січня, 2020