НовиниПРАВОСЛАВНА УЧНІВСЬКА АКАДЕМІЯ

 

 

“ПРАВОСЛАВНА УЧНІВСЬКА АКАДЕМІЯ

 

 

Молодіжний науково-дослідницький та навчально-методичний центр

 

Масова інформатизація, технологізація та, загалом, швидке впровадження інноваційних стратегій розвитку в усі суспільні сфери сучасного глобалізованого світу формує високий рівень освітніх вимог щодо збільшення ерудованості, науково-дослідницької креативності, нарощення інтелектуального потенціалу та, головне, глибокої вихованості і духовно-моральної стійкості молодого покоління нашої країни. Саме тому, усвідомлюючи необхідність надання високоякісної, науково прогресивної та інтенсивної освітньої інформації, долучення і комплексної інтеграції у світовий та загальнодержавний освітній простір, Чернівецький православний богословський інститут ініціює створення молодіжного науково-дослідницького, навчального, релігійно-виховного та культурно-творчого майданчика у формі “Православної учнівської академії” для спільної праці у системі позашкільної освіти України. До плідної співпраці запрошуємо учнівську молодь, студентство, учнів недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студентів закладів вищої освіти.

 

Мета діяльності

 

Метою діяльності “Православної учнівської академії” є налагодження тісних освітніх контактів з обдарованою творчою молоддю як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні; забезпечення організації і координації науково-дослідницької та навчально-виховної роботи; усебічного розвитку творчих здібностей і професійного самовизначення молодих людей, що сприятиме не лише зростанню їх інтелектуального рівня, а й духовно-морального оздоровлення суспільства загалом.

 

Основні завдання

 

Відповідно, головними завданнями “Православної учнівської академії” є:

 

v виявлення, підтримка і розвиток обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, активізація наукової діяльності вихованців; 

v створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і відпочинку; 

v проведення духовно-просвітницької роботи, виховання соціально-активної, ініціативної, благочесно свідомої молоді за християнськими моральними принципами, традиційної для українського народу православної культури та духовності.

 

Наші пріоритети:

 

➢індивідуальний підхід і сприяння інтелектуальному та духовному розвитку кожної дитини; 

➢поглиблення знань із різних галузей науки; 

➢стимулювання дітей до самостійної наукової роботи; 

➢допомога у професійному самовизначенні відповідно до інтересів і здібностей;

➢налагодження науково-творчих зав’язків учнівської молоді на регіональному та всеукраїнському рівнях з перспективою виходу на міжнародний рівень співпраці. 

 

Співпраця з освітніми і науковими установами

 

З метою підтримки високого рівня навчальної зацікавленості вихованців, усебічного розвитку їх обдарувань, підвищення якості та ефективності навчання “Православна учнівська академія” налагоджує співпрацю із закладами вищої освіти, науковими установами та громадськими інститутами, бізнес-структурами України та світу, що сприяє успішному виконанню її головної функції – формування духовного та інтелектуального потенціалу української нації.

 

Навчання у малокомплектних групах

 

Навчально-виховний процес здійснюється у малокомплектних групах диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, зацікавленостей, нахилів, здібностей) із залученням усього спектра активних та інтерактивних методів навчання, застосуванням новітнього технічного оснащення, використанням різних організаційних форм роботи: уроки, лекційні, практичні, індивідуальні заняття, конкурси, творчі зустрічі, навчально-тематичні екскурсії, літні школи.

 

 

Відділення

 

У структурі “Православної учнівської академії ” працює 9 відділень: 

 

ü  Дослідження Біблії (Біблійна історія, Ісагогіка, герменевтика та екзегетика Святого Письма Старого та Нового Завітів); 

ü Православного віровчення (Закон Божий, основи православного віровчення / катехизис, основи християнської  моралі);

ü  Православного богослужіння (богослужбовий устав (структура, порядок та правила звершення церковних богослужінь), церковне богослужіння(літургіка), облаштування православного храму, Святі Таїнства); 

ü Історії Церкви (історія Християнської Церкви, історія Української Церкви);

ü  Церковного мистецтва (музичне мистецтво, диригентство, хоровий спів, церковний спів, іконопис, художня вишивка, різьбярство);

ü Церковної журналістики (інтернет-журналістика, видавнича справа та редагування,  англійська, румунська, грецька, церковнослов’янська мови);

ü Права (правознавство, церковне право);

ü Комп’ютерних наук (комп’ютерні системи та мережі, технології  програмування (розробка програмного забезпечення, обслуговування програмних систем і комплексів), інформаційні системи (розробка та обслуговування систем, баз даних і знань), комп’ютерна графіка, макетування та верстка, internet-технології);

ü Фізичної культури, спорту і здоров’я людини (туризм, лижний та санний спорт, бокс).

 

Для задоволення інтересів і потреб дітей у навчально-виховній та дослідницькій діяльності в різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи “Православної учнівської академії” запроваджуються нові секції та наукові відділення.

 

 

Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах

 

Окрім того, “Православна учнівська академія” проводить підготовку обдарованої учнівської молоді до участі в різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт; сприяє здобуттю високого освітнього рівня та максимальної реалізації творчих здібностей.

 

Кадри Академії

 

Ключова роль у вихованні юних дослідників належить педагогічним і науково-педагогічним працівникам, серед яких 11 докторів наук. До навчально-виховного процесу у “Православній учнівській академії ” залучено педагогічні та науково-педагогічні кадри Чернівецького православного богословського інституту, провідних вищих навчальних закладів м. Чернівці, Британської міжнародної школи м. Києва та випускників Афінського національного університету. 

Викладання іноземних мов (грецької, румунської та англійської) здійснюватимуть висококваліфіковані філологи, викладачі-практики, носії мов, доктори та кандидати філологічних наук (з відповідної галузевої спеціалізації). Заняття у відділеннях церковної журналістики, богослов’я, богослужбового уставу, історії, мистецтва, комп’ютерних наук проводять доктори та кандидати богословських, історичних, філологічних і математичних наук. 

 

Форми навчання

 

Навчально-виховний процес “Православної учнівської академії” здійснюється на базі Чернівецького православного богословського інституту.

Навчання в Академії організовано за чотирма формами: денною, вечірньою, заочною та дистанційною. Денна та вечірня форми навчання включають щотижневу індивідуальну й гурткову роботу на відділеннях. Заочна та дистанційна форми передбачають проведення настановчої (жовтень – листопад) та екзаменаційної (грудень – січень) сесій під час осінніх та зимових канікул. Гнучкий графік дозволяє вибрати зручний час для занять – у будні та у вихідні дні.

 

Допомога у виборі майбутньої професії

 

Набуті знання в “Православній учнівській академії” позитивно впливають на успішність у шкільному навчанні, допомагають визначитися з майбутньою професією в ранньому віці. Діти стають більш самостійними та ініціативними, а постійна зайнятість корисною та улюбленою справою торує шлях до їх наукового і професійного вдосконалення. Такі діти вступають до вищих навчальних закладів, володіючи великим багажем знань і практичних навичок із чітко визначеної наукової галузі.

Слухачами “Православної учнівської академії” можуть бути учні недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, учні загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти закладів вищої освіти.

Право на позачергове зарахування в Академію надається сиротам, напівсиротам, обдарованим дітям із малозабезпечених сімей та інших соціально-незахищених категорій населення. 

 

Координація та налагодження зв’язків із церковними недільними школами, іконописних школами, православними дитячими та молодіжними освітніми центрами

 

Усі недільні школи, іконописні школи, православні дитячі та молодіжні освітні центри, які існують при православних храмах і єпархіях можуть співпрацювати з “Православною учнівською академією”. Це сприятиме якіснішому й ефективнішому функціонуванню парафіяльних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, підвищенню освітнього рівня учнів, які навчаються в цих школах і освітніх центрах.

 

Дистанційне навчання для учнів із віддалених регіонів

 

У тих православних храмах, де немає можливості відкрити недільну школу та організувати навчання молоді, настоятелі храмів можуть пропонувати навчання в “Православній учнівській академії” дистанційно, застосовуючи цифрові засоби комунікації та електронного навчання.

 

Заняття для місцевих і приїжджих учнів

 

Бажаючі навчатися в “Православній учнівській академії” можуть приїжджати у богословський інститут на заняття, які проводяться щовихідних. Настоятелі православних храмів (або ж їх помічники) можуть формувати навчально-екскурсійні групи молоді з регулярно організованими поїздками до Чернівців.

 

Забезпечення комфортного проживання і харчування учнів

 

Богословський інститут для учнів “Православної учнівської академії” забезпечує комфортні умови проживання в корпусі, де розміщуються церква на честь Трьох Святителів, навчальні й спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня. Організоване триразове харчування.

 

Заняття проводяться в суботні і недільні дні з 1000 до 1300 год.

 

Учні, які засвоять весь комплекс освітніх компонентів програми навчання в Православній учнівській академії, після закінчення отримають диплом Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

Усі бажаючі вступити на навчання подають:

 

• заяву;

• фото – 2 шт. (3 х 4);

• копію табеля успішності.


 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

Директору

“ПУА”

прот. Оресту Драгінді

учня (учениці)______ класу

______________________________

(прізвище, ім’я)

 

З А Я В А

Прошу допустити мене до вступних випробувань та подальшого навчання на відділенні (секція) ___________________________________________________

Прізвище________________Ім’я_____________По батькові_________________

Дата народження______________________ клас __________________________

Навчальний заклад___________________________________________________

Домашня адреса_____________________________________________________

____________________________________________________________________

Контактний телефон (моб., дом.)_______________________________________

Е-mail (обов’язково)__________________________________________________

Ваші захоплення _____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

“_________________” 20__ р.                                          

 

 

За більш детальною інформацією

звертатися за адресою:

58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,

тел: (0372) 51-53-64; + 38050-204-75-30, + 38068-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;

http://www.cpbi.info;

VKontakte: https://vk.com/id258406645;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/;

Twitter: https://twitter.com/cpbi1827.

9 січня, 2020