НовиниOnline курси з комп'ютерної грамотності

 

ONLINE-КУРСИ З КОМПЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

 

Сучасне суспільство є суспільством інформаційним. Тому Церква повинна не лише слідкувати за розвитком, а й активно залучати позитивні результати найсучасніших розробок у галузі інформаційних технологій. Як свого часу святий апостол Павло виходив на римські форуми, аби бути почутим, так і сучасні послідовники апостольської влади покликані з’являтися там, де Євангельське Слово може бути почутим. ІТ – це ще один із засобів, щоб донести це Слово!

 

Церква повинна говорити з молодими людьми зрозумілою і доступною для них мовою, використовуючи для цього, в тому числі й останні досягнення у сфері інформаційних технологій.

 

Різні православні інформаційні ресурси можуть бути інтегровані в глобальну мережу, об’єднану як єдиними цілями і завданнями, єдиною мірою відповідальності, так і загальними технологічними принципами. Одним із аспектів спільної справи може стати створення єдиного координаційного центру великих православних ресурсів. У такий спосіб спадщина Вселенського православ’я буде зберігатися і розвиватися в мережі Інтернет в максимально доступних форматах для багатомільйонної авдиторії.

 

У більшості єпархій створені інформаційні відділи, які відповідають за взаємодію із засобами масової інформації, публікацію новин і підтримку веб-сайтів. Професійний кадровий склад цих відділів має бути представлений людьми з відповідною профільною освітою і професійними зв’язками, що дозволить їм реалізовувати більш складні ІТ-проекти.

 

 Необхідність повноцінного функціонального забезпечення та активного розвитку православних мережних засобів масової інформації, їх кількісного та якісного зростання постійно актуалізує потребу підготовки фахівців з КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ.

.

 Навчання  на ONLINE-КУРСАХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ – це нагода здобути ґрунтовний обсяг знань з апаратного комп’ютерного, мережного та програмного забезпечення.

 

 На ONLINE-КУРСАХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ можуть навчатися священнослужителі, церковнослужителі, співробітники Синодальних відділів, Єпархіальних Управлінь, православних молодіжних організацій та об'єднань, вихованці духовних училищ і семінарій, учні недільних шкіл, православна молодь з усіх єпархій Української Православної Церкви із досвідом роботи в сфері ІТ і без нього.

 

ONLINE-КУРСИ З КОМПЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

 

Наступна зустріч: 1 жовтня 2020р., о 10:00 год.

 

Зміст курсу доступний за посиланням: http://cpbi.info/computer-literacy/python/

 

Відвідати прямі трансляції занять можна за посиланням на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WAdsLFMJxJo

 

Курс мови програмування Python

 

Кількість годин: 302

Програми, які використовуються під час курсу:

¯ Інтерпретатор Python

¯ Редактор Notepad++

¯ Система контролю версій Git

¯ Інтерфейс до системи контролю версій Git, SourceTree

¯ Реляційна База Даних MySQL

¯ Об'єктна База Даних MongoDBЛітература:

¯ "A_Concise_Introduction_to_Programming.pdf"

¯ "Automate_the_Boring_Stuff_with_Python,_2nd_Edition_Al_Sweigart.pdf"

¯ "Django RESTful Web Services.epub"

¯ "Learning Penetration Testing with Python 2015.pdf"

¯ "Learning Python Networking 2019.pdf"

¯ "python3_tutorial.pdf"Трансляція на Youtube за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WAdsLFMJxJo

 

Тема:   

«Основи Python»

(35 год.)

 

Зміст 

Ø  Вступ.

Ø  Основні структури даних.

Ø  Мовні елементи.

Ø  Форматування тексту.

Ø  Операції з файлами.

Ø  Системні операції.

 

 

Тема:

«GIT + основні команди»  

(7 год.)

 

Зміст

Ø Управління GIT: init, add, commit, branch, merge.

Ø Віддалені репозиторії: clone, push.

Ø Вправи з GitHub / BitBucket / GitLab.

 

 

Тема:

«Python технології»  

(7год.)

 

Зміст

Ø Конфігурація середовища.

Ø Інтерпретатор.

Ø Virtualenv.

Ø Pip.

 

 

Тема:

«Основи тестування»

(5 год.)

 

Зміст

Ø Огляд принципів та методик тестування.

Ø Вбудовані тестові бібліотеки. 

 

 

Тема:

«Python – розширені функції»  

(42 год.)

 

Зміст

Ø Exceptions.

Ø Операції з конфігураційними файлами.

Ø Регулярні вирази, лямбда-вирази.

Ø Треди, багатопроцесорність.

Ø Декоратори.

Ø Операції з даними.

 

Тема:

«Тестування програмного забезпечення. Розширені функції»  

(14 год.)

 

Зміст

Ø Зовнішні бібліотеки.

Ø Mock.

Ø Тестування швидкості.

 

 

Тема: 

«Алгоритми та структури даних»

(7 год.)

 

Зміст

Ø Ознайомлення з алгоритмами.

Ø Обчислювальна складність.

Ø Основні структури даних.

Ø Алгоритми сортування (bubble sort, heapsort, quicksort).

 

 

Тема: 

«Шаблони проектування та найкращі практики»

(14 год.)

 

Зміст

Ø Огляд найкращих практик: чистий код.

Ø PEP8.

 

Тема:

«SQL бази даних MySQL»

(14 год.)

 

Зміст

Ø Зв’язки.

Ø Бази даних та масиви.

Ø Типи даних.

Ø Мова SQL.

Ø Тригери та процедури.

Ø  Операції.

Ø  Транзакції.

Ø  ACID.

 

 

Тема:

«NoSQL бази даних»

(7 год.)

 

Зміст

Ø Теорема CAP.

Ø Оболонка MongoDB.

Ø Типи даних.

Ø CRUD.

 

 

Тема: 

«Бази даних програмування»

(14 год.)

 

Зміст

Ø Інші бази даних.

Ø Практичні вправи.

 

 

Тема:

«Вступ до Linux»

(7 год.)

 

Зміст

Ø Опис операційних систем на базі Linux.

Ø Основні команди та інструменти.

Ø Вступ до Bash.

 

Тема:

«Вступ до HTTP»

(7 год.)

 

Зміст

Ø Основи HTTP, TCP / IP, DNS, URL, URI.

Ø Команди, коди відповідей, заголовки, переспрямування.

Ø Інструменти: curl, wget, ping, telnet, wireshark, tcpdump.

Ø REST-парадигма.

 

 

Тема:

«Технології створення інтерфейсу користувача»

(21 год.)

 

Зміст

Ø Основи HTML.

Ø Основи CSS.

Ø Основи JavaScript.

Ø Основи HTTP, TCP / IP, DNS, URL, URI.

 

 

Тема:

«Вступ до Selenium WebDriver»

(7 год.)

 

Зміст

Ø Автоматичне тестування веб-додатків.

Ø Драйвери для chrome, firefox та консолі (headless).

Ø Хороші та погані практики.

 

 

Тема:

«Серверні технології»

(42 год.)

 

Зміст

Ø Вступ до Django:

Ø Адміністративна панель;

Ø Форми;

Ø Сеанси та кеш;

Ø Авторизація та автентифікація;

Ø Безпека, i18n, конфігурація та створення проекту;

Ø MVC;

Ø Flask, Tornado, SQL Alchemy, Pylons.

 

 

Тема:

«Docker»

(7 год.)

 

Зміст

Ø  Вступ до Docker.

Ø  Шари (layers).

Ø  Хороші та погані практики.

Ø  Витягування та запуск існуючого образу.

Ø  Dockerfile.

Ø  docker-compose.

Ø  Загальні команди (build, run, exec, stop, remove, logs).

Ø  Реєстр.

 

 

Тема:

«Методологія Scrum»

(7 год.)

 

Зміст

Ø Припущення методології (маніфест).

Ø Огляд методології Scrum.

Ø Огляд екстримального програмування.

 

 

Тема:

«Створення практичного проекту»

(42 год.)

 

Зміст

Ø Розробка веб-проекту, наприклад, сайт закупівель «Аукціон», агенства подорожей, прокат автомобілів та ін.

Ø Можливо робота в групах за 2–4 особи.

Ø Робота з використанням методології Scrum.

Ø Практичне використання знань та навичок, набутих упродовж курсу.

Ø Демонстрація проекту.

 

Слухачі, які засвоять весь комплекс ONLINE-КУРСУ З КОМПЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ, після закінчення отримають диплом і, за бажанням, можуть бути зарахованими на третій курс богословського інституту зі спеціальності “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

“КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”


Бакалавр із комп’ютерних наук та інформаційних технологій – спеціальність “Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах. Інформаційні системи, технології та верстка для web. 3D-моделювання, проектування та комп’ютерна графіка. Розробка програмного забезпечення. Інженер-програміст. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення”. (термін навчання – 4 роки).Магістр із комп’ютерних наук та інформаційних технологій – спеціальність “Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах. Системи штучного інтелекту. Комп'ютерна графіка та моделювання. Інженерія програмного забезпечення. Адміністратор системи. Інженер-програміст. Інженер з комп’ютерних систем” (термін навчання – 2 роки).Навчання за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” – це нагода здобути вищу освіту, ґрунтовні знання і практичні навички з апаратного комп’ютерного, мережного та програмного забезпечення. Нашими студентами можуть стати випускники загальноосвітніх шкіл, молодші спеціалісти, бакалаври або магістри будь-яких спеціальностей із досвідом роботи у сфері інформаційних технологій і без нього.

 

За детальнішою інформацією звертатися за адресою:

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В (дорога до корпусу нижче будинку №1), заїзд з вул. Рибінської,

тел: + 38(0372) 51-53-64; + 38(050)-204-75-30, + 38(068)-533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;

http://www.cpbi.info;

https://www.youtube.com/channel/UCMCXAZS8OwkxE7aXoQfJh2A/

VKontakte: https://vk.com/id258406645;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/;

Twitter: https://twitter.com/cpbi1827

 

26 вересня, 2020