НовиниПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ДУХОВНОЇ ОСВІТИ І РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

“ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ДУХОВНОЇ ОСВІТИ

І РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ”

 

       Сучасний розвиток світу формує високий рівень духовних освітніх вимог щодо глибокої вихованості і духовно-моральної стійкості молодого покоління нашої країни. Саме тому, усвідомлюючи необхідність надання високоякісної духовної освіти та релігійного виховання дітей і молоді, Чернівецький православний богословський інститут ініціює створення молодіжного науково-дослідницького, навчально-методичного центру та духовно-освітнього, релігійно-виховного, культурно-творчого майданчика у формі “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання молоді” для забезпечення якості та підвищення рівня  духовної освіти учнів недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів Української Православної Церкви.Мета діяльності

             

Головною метою діяльності “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання  молоді” є релігійне виховання і навчання основам православного віровчення і моральних цінностей, а також приваблення до духовного життя дітей та молоді в дусі християнської моралі і традицій Православної Церкви;

-       налагодження тісних контактів з недільними школами, іконописними школами, православними дитячими і молодіжними освітніми центрами на парафіяльному, єпархіальному і загальноцерковному рівнях;

-       забезпечення організації і координації духовно-освітньої та релігійно-виховної роботи в недільних школах, іконописних школах, православних дитячих і молодіжних освітніх центрах;

-       накопичення, узагальнення й поширення досвіду діяльності  недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів. Потрібен координаційний центр, який міг би збирати, узагальнювати й поширювати необхідний позитивний досвід;

-       створення спільного інформаційного простору для недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів. Організація православного видавництва, яке б випускало газети, часописи, підручники для недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів;

-       координація діяльності недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів у православних громадах, допомога в організації такої координаційної діяльності на єпархіальному та загальноцерковному рівнях.

 

Основні завдання

         

Відповідно, головними завданнями “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання  молоді” є:

                ◊ активізація і стимулювання діяльності недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів,
 забезпечення якості та високого рівня  духовної освіти в цих закладах;

                ◊  сприяння і допомога в задоволенні потреб учнівської молоді в духовній освіті, організації її оздоровлення, дозвілля та відпочинку;

                ◊ проведення духовно-просвітницької роботи, виховання соціально-активної, ініціативної, благочесно свідомої молоді за християнськими моральними принципами, традиційної для українського народу православної культури та духовності.

               ◊ адаптація учнівської молоді до життя в сучасному суспільстві відповідно до норм християнських моральних цінностей.

              ◊ допомага освітньо-виховним і просвітницьким організаціям, надання фахової допомоги та підтримки зацікавленим організаціям, громадським об’єднанням і фізичним особам, які працюють у сфері духовно-морального виховання молоді.

 

 

Стандарт навчально-виховної діяльності

 

               Чернівецький православний богословський інститут розробив стандарт навчально-виховної діяльності, який може бути реалізований в недільних школах, іконописних школах, православних дитячих і молодіжних освітніх центрах. Відповідно до цього стандарту складені навчальні плани, програмами з навчально-виховної діяльності, віронавчальних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування.

 

Відділення

      

У структурі “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання  молоді” працює 6 відділень:

            ◊ Біблійне (Біблійна історія, Святе Письмо Старого Завіту, Святе Письмо Нового Завіту);

            ◊ Православного віровчення (Закон Божий, основи православного віровчення/катехізис, основи християнської моралі);

            ◊ Православного богослужіння (богослужбовий устав (аналіз структури, порядку та правил звершення церковних богослужінь), церковне богослужіння (літургіка), облаштування православного храму, Святі Таїнства);

             ◊  Історії Церкви (історія Християнської Церкви, історія Української Церкви);

            ◊  Церковного мистецтва (музичне мистецтво, диригентство, хоровий спів, церковний спів, іконопис, художня вишивка, різьбярство);

            ◊ Філології (грецька, церковнослов’янська мови).

Для задоволення інтересів і потреб дітей у навчально-виховній діяльності щороку в системі роботи “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання молоді” запроваджуватимуться нові секції та відділення.Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, турнірах


Окрім того, “Православний центр духовної освіти і релігійного виховання молоді” організовує для учнів недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів різноманітні парафіяльні, єпархіальні, загальноцерковні олімпіади, конкурси, турніри, сприяє здобуттю високого духовно-релігійного освітнього рівня та максимальної реалізації творчих здібностей.Кадри “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання молоді”


До навчально-виховного процесу в “Православному центрі духовної освіти і релігійного виховання молоді” залучено педагогічні та науково-педагогічні кадри Чернівецького православного богословського інституту. Заняття у відділеннях проводять доктори та кандидати богословських, історичних і філологічних наук.Форми навчання

          

Навчально-виховний процес “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання молоді” здійснюється на базі Чернівецького православного богословського інституту.

“Православний центр духовної освіти і релігійного виховання молоді” організовує роботу з вихованцями упродовж календарного року. Навчальний рік починається з 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року та поділяється на семестри: перший з 1 вересня до 31 грудня, другий з 1 січня до 31 травня.

           Навчання в закладі організовано за чотирма формами: денною, вечірньою, заочною та дистанційною. Денна та вечірня форми навчання включають щотижневу індивідуальну й гурткову роботу на відділеннях. Заочна та дистанційна форми передбачають проведення настановчої (жовтень – листопад) та екзаменаційної (грудень – січень) сесій під час осінніх та зимових канікул. Гнучкий графік дозволяє вибрати зручний час для занять – у будні та у вихідні дні.

          Слухачами “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання молоді” можуть бути учні недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, учні загальноосвітніх закладів, закладів фахової передвищої освіти, студенти закладів вищої освіти.Координація та налагодження зв’язків із церковними недільними, іконописними школами, православними дитячими та молодіжними освітніми центрами

       

Усі недільні школи, іконописні школи, православні дитячі та молодіжні освітні центри, які існують при православних храмах і єпархіях, можуть співпрацювати з “Православним центром духовної освіти і релігійного виховання молоді”. Це сприятиме якіснішому й ефективнішому функціонуванню парафіяльних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, підвищенню освітнього рівня учнів, які навчаються в цих школах і освітніх центрах.Дистанційне навчання для учнів із віддалених регіонів

       

У тих православних храмах, де немає можливості відкрити недільну школу та організувати навчання молоді, настоятелі храмів можуть пропонувати навчання в “Православному центрі духовної освіти і релігійного виховання молоді” дистанційно, застосовуючи цифрові засоби комунікації та електронного навчання.Заняття для місцевих і приїжджих учнів

       

Бажаючі навчатися в “Православному центрі духовної освіти і релігійного виховання молоді” можуть приїжджати у богословський інститут на заняття, які проводяться щовихідних. Настоятелі православних храмів (або ж їх помічники) можуть формувати навчально-екскурсійні групи молоді з регулярно організованими поїздками до Чернівців.Забезпечення комфортного проживання і харчування учнів

       

Богословський інститут для учнів “Православного центру духовної освіти і релігійного виховання молоді”, недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів забезпечує комфортні умови проживання в корпусі, де розміщуються церква на честь Трьох Святителів, навчальні й спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня. Організоване триразове харчування.Заняття проводяться в суботні і недільні дні з 10:00 до 13:00 год.

      

Учні, які засвоять весь комплекс освітніх компонентів програми навчання в “Православному центрі духовної освіти і релігійного виховання молоді”, недільних школах, іконописних школах, православних дитячих і молодіжних освітніх центрах після закінчення отримають диплом Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).Духовних відпочинок для молоді


У Карпатах (урочище “Фавор”, Вижницький район, Чернівецька область) функціонує Подвір’я Інституту. Це – комплекс, домінантним в якому є двоповерховий дерев’яний архітектурний ансамбль із дев’ятьма куполами. У головній будівлі архітектурного комплексу розміщено невеличкий храм Преображення Господнього, кухня, трапезна, кімнати для відпочинку, окремо облаштовані спальні кімнати та санітарні зони.

Подвір’я Інституту побудоване з метою організації такого духовного осередку, в якому б для православної молоді різних вікових груп були створені найкращі умови повноцінного, морально здорового, сформованого за високими взірцями православного благочестя духовного відпочинку! Середовища де б комплексно були задіяними унікальні можливості відновлення й зміцнення духовних сил надприродною дією Божої благодаті у місці ревної і полум’яної молитви серед природної, Богом створеної краси Буковинських Карпат.

Для проїзду з Чернівців до Подвір’я Інституту і назад організовано транспорт. Відпочиваючі забезпечуються триразовим харчуванням і проживанням.

 

Кваліфікаційна передпідготовка та підвищення рівня духовної освіти

православних педагогічних працівників 

 

       У “Православному центрі духовної освіти і релігійного виховання молоді” педагогічні працівники, які забезпечують викладання предметів духовно-морального спрямування можуть проходити кваліфікаційну передпідготовку та підвищення рівня духовної освіти, оновлювати свої теоретичні і практичні знання, удосконалювати професійні уміння, навички у зв’язку з постійно зростаючими вимогами до їх кваліфікації.

         Головною метою програми кваліфікаційної передпідготовки та підвищення рівня духовної освіти педагогічних працівників є підвищення кваліфікації та освітнього рівня педагогів у сфері православного богослов’я з урахуванням специфіки сучасного церковного життя, оновлення і поглиблення знань на основі останніх досягнень сучасної богословської та світської науки, а також ознайомлення слухачів із найбільш актуальними питаннями життя і діяльності Української Православної Церкви.

Завданнями програми кваліфікаційної перепідготовки та підвищення рівня богословської освіти педагогічних працівників є:

- реалізація освітніх програм, спрямованих на перепідготовку та підвищення рівня духовної освіти фахівців, які здійснюють професійну діяльність у недільних школах, іконописних школах, православних дитячих і молодіжних освітніх центрах;

- розширення та поглиблення богословських і педагогічних знань, їх актуалізація з урахуванням розвитку богословської науки;

- знайомство з актуальною сучасною проблематикою життя Української Православної Церкви, оцінка нових соціальних явищ у житті суспільства;

- знайомство й оволодіння новими методиками і технологіями в галузі соціальної, місіонерської, катехізаторської і молодіжної роботи.

 
      Професорсько-викладацький склад Чернівецького православного богословського інституту розробив навчальні плани і програми з підготовки викладачів і директорів недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів. Кваліфікація – молодший бакалавр православного богослов’я, педагог, психолог недільної школи, іконописної школи, православного дитячого і молодіжного освітнього центру.

      Нормативний термін засвоєння програми – 2 роки.

      Форма навчання: очна, заочна, дистанційна, екстернат. 

 

 

Як доїхати?

 

1-й спосіб: маршрутний автобус № 4, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до початку вул. Краматорська.

2-й спосіб: маршрутний автобус № 6, вул. Садова (біля парку Т.Г.Шевченка) до кінцевої зупинки вул. Заставнівська. Звідти перейти на вулицю Краматорську.

3-й спосіб: маршрутне таксі.

За детальнішою інформацією звертатися за адресою: 

58004, м. Чернівці (мікрорайон “Роша”), вул. Краматорська, 1-В (дорога до корпусу нижче будинку №1), заїзд з вул. Рибінської,

тел.: + 38 (0372) 51-53-64; + 38(050) 204-75-30, + 38(068) 533-53-30.

Електронна адреса: cpbicpbicpbi@gmail.com;

http://www.cpbi.info;

VKontakte: https://vk.com/id258406645;

Facebook: https://www.facebook.com/100044769255884;

Instagram: https://www.instagram.com/institut1999/;

Twitter: https://twitter.com/cpbi1827

27 березня, 2021