НовиниОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання за освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти, що передбачають присудження відповідних ступенів вищої освіти, зокрема, освітніх ступенів – молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, освітньо-наукових ступенів – доктора богослов’я, доктора мистецтва (PhD) та наукових ступенів – доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права, доктора церковного мистецтвознавства.


Діяльність інституту у вітчизняній освітній системі чітко регламентована статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки України 7 листопада 2007 року (наказ № 988) /Свідоцтво про державну реєстрацію (серія АОО № 708544 від 16 листопада 2007 року) / та цілою низкою всієї необхідної установчої документації.

         

За освітньою програмою: “Православне богослов’я. Християнська етика та основи православної культури” можуть навчатися учні гімназій, ліцеїв, церковних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, навчально-виховних комплексів, молодь духовно-просвітницьких, благодійних, культурних, паломницьких, дитячих центрів, педагогічних товариств, військових, молодіжних, спортивних братств, громадських об'єднань, члени молодіжно-скаутських, спортивних організацій, представники паломницьких, благодійних відділів, відділів у справах молоді, фізичного виховання молоді, соціального служіння, взаємодії з військовослужбовцями, загалом, особи віком від 14 років. Після закінчення навчання учні зараховуються на третій курс бакалаврату. 


За освітньою програмою:  Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія приймаються на навчання юнаки та дівчата на основі  повної загальної середньої освіти та особи з базовою та повною вищою освітою. 

         

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР


Освітня програма: Православне богослов’я. Християнська етика та основи православної культури.

Ступінь вищої освіти:  

Молодший бакалавр православного богослов’я.

Галузь знань: Богослов’я. 

Спеціальність: 041 – Православне богослов’я.

Спеціалізація: Християнська етика та основи православної культури. 

Професійна кваліфікація: Православне богослов’я. Християнська етика. Основи православної культури.  Вчитель середніх загальноосвітніх (початкових шкіл), позашкільних, дошкільних закладів освіти, недільних шкіл. Вчитель християнської етики, православної культури та предметів духовно-морального спрямування. Організатор культурно-освітніх та духовних заходів. Вихователь (термін навчання – 2 роки).


БАКАЛАВР


Освітня програма: Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. 

Ступінь вищої освіти:  

Бакалавр православного богослов’я (теології). Бакалавр освітніх, педагогічних наук.

Галузі знань: Богослов’я. Освіта / Педагогіка. 

Спеціальності: 041 – Православне богослов’я (теологія). 011 – Освітні, педагогічні науки.

Спеціалізація: Християнська педагогіка та психологія. 

Професійна кваліфікація: Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. Педагогічна психологія. Соціальна психологія. Психологія у силових структурах. Військова психологія. Вчитель середніх загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) закладів освіти. Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Фахівець з морально-виховної роботи. Капелан (капелан в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан). Богослов-дослідник (термін навчання – 4 роки).МАГІСТР


Освітня програма: Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. 

Ступінь вищої освіти: 

Магістр православного богослов’я (теології). Магістр освітніх, педагогічних наук.

Галузі знань: Богослов’я. Освіта / Педагогіка. 

Спеціальності: 041 – Православне богослов’я (теологія). 011 – Освітні, педагогічні науки.

Спеціалізація: Християнська педагогіка та психологія. 

Професійна кваліфікація: Православне богослов’я (теологія). Християнська педагогіка та психологія. Педагогічна психологія. Соціальна психологія. Психологія в пенітенціарних закладах. Психологія у силових структурах. Військова психологія. Вчитель середніх загальноосвітніх, професійних (професійно-технічних) закладів освіти. Викладач університетів та вищих закладів освіти. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Педагог. Психолог. Фахівець з морально-виховної роботи. Капелан (капелан в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан). Експерт із суспільно-релігійних питань. Богослов-дослідник. Науковий співробітник (термін навчання – 2 роки). 

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.


Прийом документів: 1 травня – 31 серпня.


Після закінчення навчання студенти отримують диплом МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА/ JUNIOR BACHELOR’S, БАКАЛАВРА/BACHELOR, МАГІСТРА/MASTER Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

Здібні до наукової діяльності можуть продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі при інституті.

Метою богословського інституту є налагодження тісних освітніх контактів із обдарованою творчою молоддю як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні.

Безумовно, саме в нашому навчальному закладі діти отримають усі можливості для здобуття престижної освіти, стануть духовно та всебічно інтелектуально розвинутими особистостями.

Тому запрошуємо на навчання всіх бажаючих на основі загальної середньої та вищої освіти.

Навчання проводиться в навчальному корпусі площею 1050 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В, де розміщується церква на честь Трьох Святителів, навчальні та спальні кімнати, бібліотека, читальний зал, кухня, їдальня, медпункт.

Навчальні аудиторії укомплектовані сучасною комп’ютерною технікою з постійним доступом до електронної бібліотечної бази Інституту і глобального мережевого простору Internet. Студенти забезпечуються необхідною навчальною та науковою літературою (підручниками, посібниками, довідниками, словниками), а також триразовим харчуванням і житлом з усіма побутовими зручностями.

На базі навчального закладу організовано хор, різноманітні творчі гуртки.

Для забезпечення активного дозвілля студентської молоді побудоване Подвір’я інституту в Карпатах. Це – унікальне за красою, оздоровчими можливостями й географічним положенням місце, придатне для відпочинку як у літній, так і в зимовий час.


АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА


Прийом в аспірантуру проводиться за програмами доктора богослов’я та доктора мистецтва.

Для здобуття ступеня доктора богослов’я можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Православне богослов’я”, а також випускники світських вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту на рівні ступенів спеціаліста або магістра з інших спеціальностей. 

Для здобуття ступеня доктора мистецтва можуть бути зараховані особи, які закінчили вищі духовні та світські художні, мистецькі навчальні заклади й отримали диплом магістра за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво”. Нормативний термін навчання в аспірантурі становить три роки.

Прийом у докторантуру проводиться за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права та доктора церковного мистецтвознавства.

На навчання за програмами доктора богословських наук, доктора церковної історії, доктора канонічного права приймаються особи, яким присвоєно науковий ступінь доктора богослов’я (кандидата богослов’я) або науковий ступінь з інших галузей наук.

За програмою доктора церковного мистецтвознавства приймаються особи, яким присуджено науковий ступінь доктора мистецтва (кандидата мистецтвознавства) або науковий ступінь з інших галузей наук. Нормативний термін підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.

 

ПРОГРАМА АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ:


СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

“ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВ’Я”; “ІКОНОПИСНЕ МИСТЕЦТВО”; “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО”. 

 

Форми навчання: денна, заочна, екстернат і дистанційна.


Прийом документів: 1 травня – 31 серпня


Після захисту наукових дисертацій аспіранти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВ’Я за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА МИСТЕЦТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

Після захисту наукових дисертацій докторанти отримують диплом ДОКТОРА БОГОСЛОВСЬКИХ НАУК, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ, ДОКТОРА КАНОНІЧНОГО ПРАВА за спеціальністю “Православне богослов’я”, ДОКТОРА ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА за спеціальністю “Іконописне мистецтво” та “Музичне мистецтво” Чернівецького православного богословського інституту (європейського зразка).

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА

 

Академічні права. Право вступу до аспірантури.


 Професійні права. Робота за фахом на посадах відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 та на інших посадах відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями.

Професіонал в галузі освіти, педагогіки (педагогічний, науково-педагогічний працівник в закладах вищої, професійної(професійно-технічної), загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти, освітних центрах, коледжах, недільних школах, парафіяльних школах); працівник в установах державного і громадського управління освітою, соціальній службі; вихователь, психолог, педагог-організатор позакласного та позашкільного навчання, організатор культурно-освітніх та духовних заходів.

Фахівець із богослов’я; працевлаштування в сфері педагогічної та науково-педагогічної діяльності (викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач-стажист, вчитель загальноосвітнього навчального закладу); наукова діяльність в наукових закладах і підрозділах.

Професіонал в галузі релігії (єпископ, священнослужитель (пресвітер, диякон), місіонер,       фахівець з морально-виховної роботи, капелан (капелан  в охороні здоров’я, військовий капелан, пенітенціарний капелан); допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану: помічник капелана, регент,  релігійний проповідник, катехит, читець /

Посадова особа органів державної влади, навчальних інституцій, громадських організацій (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.); експерт із суспільно-релігійних питань; будь-які види професійної діяльності у сфері аналітичної роботи із релігійними організаціями, їх статутами та установчими документами; управління соціальними відносинами та процесами, що вимагають ефективної комунікації; журналіст (релігійний оглядач).58004, м. Чернівці, вул. Краматорська, 1-В,

 тел.: + 8 (0372) 51-53-64; + 38(050) 204-75-30, + 38(068) 533-53-30.

cpbicpbicpbi@gmail.com; http://www.cpbi.info; https://www.facebook.com/100044769255884; https://www.instagram.com/institut1999/; https://twitter.com/cpbi1827. 

1 липня, 2022