ПРОГРАМАКОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

(другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальності 041 Богослов’я, 061 Церковна журналістика,  023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії – ректор Чернівецького православного богословського інституту прот. Георгій Соб’ят, доктор богословських наук, професор

“20”__травня__2017 року

ПРОГРАМА

комплексного фахового вступного випробування

для вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

зі спеціальностей 041 Богослов’я, 061 Церковна журналістика, 023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво  

Чернівці – 2017 

Програма схвалена і рекомендована кафедрою богослов’я

(протокол № ___05___).

Програма розглянута і схвалена на засіданні Приймальної комісії ЧПБІ (протокол № ___05___).

Відповідальний секретар приймальної комісії

Сушко Віктор Васильович, професор, доктор богословських наук

Загальні положення

Програма фахового вступного випробування на другий (магістерський) рівень вищої освіти зі спеціальностей 041 Богослов’я, 061 Церковна журналістика,  023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво, складається з питань циклу основних дисциплін, які покликані здійснити перевірку теоретичних знань та практичних вмінь вступників з таких предметів: Священне Писання Старого і Нового Завітів, догматичне богослов’я, загальноцерковна історія, історія Української Православної Церкви.

Вступне фахове випробування проводиться в письмовій формі. Кожен абітурієнт виконує по чотири завдання з богослов’я, вміщені в білетах. Кількість білетів – 30.

Зразок білета.

 1. Переклади Священного Писання.
 2. Незмінність християнського віровчення з боку змісту і кількості догматів. Важливість і значення догматів.
 3. Благовісницька праця святих апостолів Петра, Андрія, Якова та Іоана.
 4. Утворення Галицької Митрополії. Взаємини між Церквою і державою в Галицько-Волинському князівстві.

Зміст програми

Перелік питань з курсів

“Священне Писання Старого і Нового Завітів.

1. Поняття про Священне Писання. Головний предмет, назва та значення Біблійної науки. Поділ Священних книг за змістом та часом написання. Поняття про канонічні і неканонічні книги. Поділ книг Священного Писання на розділи та вірші.

2. Переклади Священного Писання.

3. Історія формування П’ятикнижжя. Свідчення про автора.

4. Книга Буття. Час, місце написання та поділ за змістом.

5. Книга Чисел. Назва, час, місце та мета написання. Поділ за змістом.

6. Книга Вихід. Назва, час, місце і мета написання. Важливі прообрази Ісуса Христа в книзі Вихід. Синайське законодавство.

7. Історичні книги Старого Завіту.

8. Повчальні книги Старого Завіту.

9. Короткий огляд життя Соломона і його творчості.

10. Поняття про пророчі книги і їх значення. Біблійний і хронологічний порядок пророчих книг.

11. Книга пророка Іони. Свідчення про пророка. Склад і зміст книги.

12. Псалми: пророчі, молитовно-втішальні, подячно-похвальні. Першопочаткові збірники псалмів і з’єднання їх в одну книгу.

13. Неканонічні книги. Ставлення до неканонічних книг Православної Церкви.

14. Головні предмети вчення у книзі Іова.

15. Поняття про Священні книги Нового Завіту. Коротка історія канону новозавітних книг. Достовірність священних книг Нового Завіту. Оригінальність Священного новозавітного тексту.

16. Поняття про Четвероєвангеліє. Відомості про письменників, характеристика. Час, місце і мета написання.

17. Книга діянь апостолів: назва книги, письменник, мета, час і місце написання.

18. Соборні послання апостолів. Число, мета написання.

19. Ап. Павло – апостол народів. Особа ап. Павла і його внесок у розбудову Церкви Христової. Послання ап. Павла: Число, порядок розміщення в каноні.

20. Послання до римлян. Заснування Римської Церкви. Аналітичний огляд змісту і поділ послання.

21. Перше та друге послання до коринф’ян. Заснування Церкви Коринфської. Аналітичний огляд змісту і поділ послань.

22. Послання до галатів. Заснування Церкви в Галатії. Аналітичний огляд змісту і поділ послання.

23. Послання до ефесян. Заснування Церкви Ефеської. Аналітичний огляд змісту послання.

24. Послання до филип’ян. Заснування Церкви в Филипах. Аналітичний огляд змісту послання.

25. Послання до колосян. Заснування Церкви в Колосах. Аналітичний огляд змісту послання.

26. Перше та друге послання до Солунян. Заснування Церкви в Солуні. Аналітичний огляд змісту послань.

27. Перше та друге послання до Тимофія: настанови апостола. Аналітичний огляд змісту.

28. Послання до Тита, до Филимона. Адресат, мета і час написання, огляд змісту.

29. Послання до євреїв. Причини написання, огляд змісту послання.

30. Одкровення ап. Іоана Богослова: автор, мета написання, огляд змісту. 

Абітурієнти повинні знати і вміти:

- традиціЙні тлумачення основних тем і месіанських місць Священного Писания.

- принципи тлумачення Священного Писання (з теоретичної точки зору і в історичному контексті).

- біблійну ісагогіку книг Священного Писання Старого і Нового Завітів (авторство, час і місце написання книг, історію збереження тексту, богослужбове використання).

- орієнтуватися в проблематиці тумачень книг Священного Писання Старого і Нового Завітів.

- здійснювати ісагогіко-екзегетичний аналіз найважливіших фрагментів книг Священного Писання Старого і Нового Завітів.

 Перелік питань із курсу “Догматичне богослов’я”.

1. Поняття про догматичне богослов’я. Поняття про догмат. Джерела християнського віровчення. Завдання науки про догмати. Відношення розуму до істин Одкровення.

2. Незмінність християнського віровчення з боку змісту і кількості догматів. Важливість і значення догматів.

3. Віровикладення древньої вселенської Церкви і символічні книги. Римо-католицькі і протестантські віровикладення та символічні книги.

4. Можливість пізнання Бога. Засоби богопізнання. Моральні умови богопізнання.

5. Поняття про суттєві властивості Єства Божого. Духовність сутності Божої. Властивості Єства Божого як Духа. Єдність і єдинство Боже.

6. Історія догмату про Святу Тройцю. Троїчність лиць у Божестві. Свідчення Священного Писання про Троїчність Лиць у Бозі.

7. Божество Бога Отця. Божество Бога Сина. Божество Бога Духа Святого.

8. Єдиносущність Лиць Святої Тройці.

9. Особисті властивості Лиць Святої Трійці.

10. Бог – Творець світу. Образ творіння. Неправославне вчення про виникнення світу. Причина творіння світу. Досконалість створеного світу.

11. Дійсність буття духовного світу. Походження і природа ангелів. Діяльність ангелів і їхні властивості.

12. Бог – Творець людини. Природний склад людини. Душа людини та її відмінність від тіла. Походження душ окремих людей. Питання дихотомії і трихотомії. Образ Божий у людині. Призначення людини у світі.

13. Бог – Промислитель світу. Дійсність Промислу Божого і його необхідність для світу.

14. Бог – Промислитель людини до гріхопадіння.

15. Зло і гріх у світі. Страждання, смерть та їх походження. Падіння в ангельському світі і його час. Гріхопадіння людей і його історія. Можливість гріхопадіння. Наслідки гріхопадіння. Первородний гріх. Його загальність і спадковість.

16. Першоєвангеліє. Приготування роду людського до прийняття Месії. Повнота часу. Пришестя на землю і втілення Сина Божого. Ісус Христос – обіцяний Месія.

17. Господь Ісус Христос є Істинним Богом. Повнота людської природи в Ісусі Христі. Необхідність цього для нашого спасіння.

18. Христологічні єресі в історії Церкви і боротьба з ними. Образ єднання природ у Христі. Єдине поклоніння Ісусу Христу. Безгрішність людської природи у Христі.

19. Приснодівство Божої Матері. Пресвята Діва Марія є Богородицею.

20. Викуплення людства. Поняття викуплення. Необхідність викуплення і освячення людства. Кому і за що приноситься Жертва Христа? Звільнення від “Клятви Адама” і “Клятви Закону”.

21. Фізичні і моральні наслідки гріхопадіння. Милість Божа до впалого людства. Поняття про спасіння. Від чого спасає Господь Ісус Христос?

22. Поняття про троїчне служіння Господа нашого Ісуса Христа.

23. Молитви Церкви за померлих. Час другого пришестя Ісуса Христа. Його ознаки. Друге Пришестя Христа. Воскресіння мертвих і переміна живих при кінці світу.

24. Поняття про таїнства як закон освячення. Церква – посередниця освячення людини.

25. Сходження Ісуса Христа у пекло і перемога над ним. Воскресіння Ісуса Христа і значення Його в справі спасіння. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо, вічне царювання після вознесіння.

26. Необхідність Божественної допомоги для засвоєння людьми спасіння, яке їм дарується. Поняття про благодать як освячуючу силу Святого Духа.

27. Смерть тілесна і безсмертя душі. Особистий суд. Поняття про митарства. Стан праведників і грішників після особистого суду. Загальний суд, кінцева участь праведних і грішних.

28. Церква небесна (торжествуюча) і Церква земна (воююча). Основа і мета Церкви. Єднання Церкви з її Главою Христом і Святим Духом. Необхідність належати до Церкви для спасіння. Суттєві властивості Церкви Христової.

29. Церковна ієрархія, її боговстановленість та необхідність апостольського преємства. Благодать Божа, її дія і свобода людини.

30. Молитовне заступництво (клопотання) святих за віруючих, які живуть на землі. Молитовне призивання святих.

Абітурієнти повинні знати і вміти:

- найважливіші джерела догматичного богослов’я та історію розвитку православної догматики;

- розуміти основні принципи православної догматики;

- володіти богословською термінологією і проблематикою;

- знати методологію засвоєння догматичного матеріалу;

- знати наступні розділи православного догматичного богослов’я: Христологію, Сотеріологію, Еклезіологію, Сакраментологію, Есхатологію;

- знати сучасні догматичні течії в Православ’ї;

- використовувати отримані теоретичні знання для формування суджень з догматичних питань;

- на основі Священного Писання і Передання викласти віровчення Церкви з різних питань;

- використовувати догматичну лексику і термінологію, володіючи понятійним апаратом;

- формулювати основні положення сучасних догматичних концепцій;

- критично оцінювати вчення інших релігій і конфесій та вказувати на його помилкові судження;

- об’єктивно аналізувати сучасні богословські течії.

Перелік питань із курсу

“Загальноцерковна історія та історія Помісних Церков”

1. Поняття про церковну історію. Джерела церковної історії.

2. Заснування Церкви Господом Ісусом Христом. Перші успіхи апостольської праці. Життя перших християн. Обрання дияконів. Святий першомученик архідиякон Стефан.

3. Розповсюдження Церкви. Хрещення сотника Корнилія та початок навернення язичників. Навернення Савла. Місійні подорожі апостола Павла.

4. Благовісницька праця святих апостолів Петра, Андрія, Якова та Іоана.

5. Благовісницька праця святих апостолів Филипа, Варфоломія, Фоми, Якова, Алфея, Іуди Якового, Симона Зилота та Матфія.

6. Зруйнування Єрусалима. Значення цієї події для християнської Церкви. Причини гонінь на християн у Римській імперії. Періоди гонінь, їх особливості.

7. Міланський едикт. Його значення для Церкви. Мужі апостольські. Християнські апологети.

8. Становище християн під час правління імператора Юліана Відступника. Остаточна перемога християнства над язичництвом під час правління наступників імператора Юліана.

9. Розповсюдження християнства в Північній Африці, Ефіопії, Грузії та Вірменії. Розповсюдження християнства в Німеччині, Франції, Великобританії та Скандинавії. Розповсюдження християнства серед слов’янських народів.

10. 1-й Вселенський Собор, передумови та причини його скликання.

11. Встановлення ієрархії, її устрій в перші три століття. Церковне управління в IV ст. Єпископат. Утворення церковних округів: митрополії і патріархати. Чернецтво на Сході і на Заході.

12. Єресь гностицизму. Антитринітарії – помилковий погляд на догмат про Святу Тройцю. Патрипасіани. Вчення Павла Самосатського. Монтаністи та їхнє вчення про церковну дисципліну.

13. Великий церковний розкол.

14. 2-й Вселенський Собор. Час, місце, причини скликання.

15. Іслам, сутність вчення, головні засади ісламу. Коран.

16. Єресь Несторія, сутність його лжевчення. Папа Целестин та святий Кирил Олександрійський в боротьбі з новою єрессю. 3-й Вселенський Собор, причина скликання, час та місце.

17. Десять Помісних Соборів (місце, назва, роки).

18. Лжевчення Євтихія або монофізитство. Папа Лев Великий в обороні Православ’я. 4-й Вселенський Собор, причини скликання, час та місце.

19. Древні Східні Церкви: Вірменська Церква.

20. 5-й Вселенський Собор. Причини скликання, перебіг виступів.

21. Монофелітство. Захисники Православ’я: Єрусалимський Патріарх Софроній, святий Максим Сповідник і папа Мартин І. 6-й Вселенський Собор, причини скликання, час і місце проведення, постанови.

22. 7-й Вселенський Собор. Перипетії боротьби за іконошанування. Патріарх Тарасій і цариця Ірина.

23. Константинопольська Православна Церква – заснування та історія. Історичний шлях Елладської Православної Церкви.

24. Заснування та короткий історичний огляд Єрусалимської Православної Церкви.

25. Антіохійська та Олександрійська Православні Церкви – короткий історичний огляд.

26. Грузинська Православна Церква – короткий історичний огляд.

27. Заснування та короткий історичний огляд Сербської та Чорногорської Православних Церков.

28. Історичний шлях Румунської та Болгарської Православних Церков.

29. Заснування та історичний шлях Кіпрської Православної Церкви. Албанська Православна Церква – короткий історичний огляд.

30. Чехословацька Православна Церква та її короткий історичний огляд. Проголошення автокефалії Польської Православної Церкви в 1922 році та її визнання.

Абітурієнти повинні знати і вміти:

- основні етапи становлення і развитку христианської Церкви з моменту заснування до поділу Церков на Східну і Західну;

- особливості формування християнського віровчення в період Вселенських Соборів;

- життя і деяльність великих церковних діячів (апостолів, учителів Церкви, Святих Отців). Релігійно-моральний стан Юдеї, Римської імперії в перші століття християнства;

- процес християнізації Римської імперії, розповсюдження христианства в епоху Вселенських Соборів;

- аргументовано, грамотно, доступно висловлювати важливі свідчення про розповсюдження і становлення христианської Церкви;

- співвідносити появу єретичних і схизматичних учень із християнським вченням у конкретних історичних обставинах.

- структуру Православної Церкви і давніх східних церков в історичній перспективі і в сучасний час, хронологію ключових подій в історії церквов, роль окремих особистостей і рухів у церковно-історичному процесі;

- аналізувати проблематику догматичних, канонічних та інших рухів і суперечок;

- використовувати, аналізувати церковно-історичні джерела, історіографію і наукову літературу.

Перелік питань з курсу

“Історія Української Православної Церкви”

1. Поняття, завдання і предмет вивчення Історії Української Православної Церкви. Періодизація історії Української Православної Церкви. Джерела з історії УПЦ.

2. Проповідь апостола Андрія на українських землях. Свідчення літописців і церковних істориків. Грецькі колонії і поширення християнства на півдні України. Місійна праця свв. рівноапостольних Кирила і Мефодія. Утиски свв. братів з боку латинників. “Єресь триязичія”.

3. Так зване Аскольдове хрещення Русі. Свідчення Константинопольського Патріарха Фотія. Княгиня Ольга, її хрещення. Поширення Християнства на Русі за часів її правління. Упокоєння княгині Ольги, розповідь літописця. Київська земля на зорі святого Хрещення. Язичницька віра і необхідність її заміни. Місійні посольства до Київського князя Володимира. Вибір віри. Особисте хрещення.

4. Хрещення Русі. Літописне повідомлення про цю подію. Спроби католицьких істориків довести, що Русь прийняла хрещення з Риму. Християнсько-культурний аспект прийняття св. рівноапостольним князем Володимиром християнства з Візантії.

5. Заснування Київської Митрополії, проблема достовірності повідомлень про її першого митрополита. Залежність Київської Митрополії від Константинопольського Патріарха в домонгольський період, її канонічний статус.

6. Київська Митрополія часів князя Ярослава Мудрого. Новоутворені єпархії на її канонічній території. Київський митрополит Іларіон. “Слово про Закон і Благодать”. Київський Собор 1147 р. Друга спроба проголошення автокефалії. Поставлення митрополита-русича Климента Смолятича. Церковне управління в Київській Русі в домонгольську добу. Перші спроби князя Андрія Боголюбського розколоти Київську Митрополію.

7. Церковне право і відносини між державою і Церквою на Русі часів свв. Володимира і Ярослава Мудрого. Церковне просвітництво, подвижництво, канонізація святих на Русі в домонгольський період (до 1240 р.). Побудова перших християнських храмів в Україні-Русі. Заснування перших монастирів у Київській Русі.

8. Київська Митрополія за часів Галицько-Волинської держави. Татаро-монгольська навала і зміни в церковному житті на Русі у ХІІІ столітті. Переїзд Київських митрополитів на північні землі до Володимира на Клязьмі.

9. Утворення Галицької Митрополії. Взаємини між Церквою і державою в Галицько-Волинському князівстві.

10. Претензії московських митрополитів на Київську кафедру. Новгородська архієпископія і боротьба її владик із Московськими владиками за першість.

11. Київська Митрополія в Литовсько-Руській державі. Боротьба литовських князів за її самостійність. Перші відомості про відновлення митрополичого осідку в Києві в Литовсько-Руській державі. Розділ Митрополії Київської і всієї Русі на дві – Київську і Московську. Причини і передумови поділу.

12. Флорентійська унія. Митрополит Ісидор. Обрання окремого митрополита в Москві. Проголошення автокефалії Російської Церкви. Висвята окремого митрополита на Київську кафедру. Григорій Болгаринович і його перехід у Православ’я.

13. Київська Митрополія, її канонічна територія та статус. Київські митрополити другої пол. ХV-ХVІ ст. Священномученик Макарій. Політичні польсько-литовські унії ХV-ХVІ століть.

14. Українське церковне право. Віленьский церковний Cобор 1509 р. і його правила. Обласні церковні Cобори другої половини ХVІ століття. Приїзд Константинопольського Патріарха Єремії. Церковні Собори за його участю.

15. Походження православних братств. Львівське і Віленське церковні братства, їх ставропігія і статути. Діяльність православних братств в Україні ХVІ – ХVІІ століть. Захист Православ’я. Церковно-освітня діяльність Української Православної Церкви у ХVІ столітті.

16. Православний і Латино-уніатський Собори в Бересті 1596 року. Артикули Берестейської церковної унії. Становище православних після Берестейської унії 1596 року. Сеймова боротьба православних у перше десятиліття ХVІІ століття. Полемічні твори після Берестейської церковної унії 1596 р. “Тренос” Мелетія Смотрицького.

17. Відновлення православної ієрархії 1621 року. Українське козацтво в боротьбі за православну віру. Київський митрополит святитель Іов Борецький.

18. Святитель Петро Могила митрополит Київський (1632 – 1646) і його церковно-богословська діяльність. Київський Собор 1641 р. Прийняття Катехізису і Требника Петра Могили. Створення Києво-Могилянської Академії в середині ХVІІ століття.

19. Українська Православна Церква в добу Хмельниччини. Київський митрополит Сильвестр Косів і його ставлення до Переяславських подій 1654 року. Київський митрополит Діонісій Балабан і його церковна діяльність на тлі політичної “руїни”. Боротьба за Київську кафедру після смерті Діонісія Балабана. Митрополит Йосиф Нелюбович-Тукальський. Запустіння митрополичої кафедри після його смерті.

20. Церковна політика в Україні після приєднання Київської Митрополії до Російської Церкви 1686 р. Вплив українських ієрархів на Московську Церкву у ХVІІІ ст.

21. Доля Православної Церкви в Правобережній Україні під Польщею у ХVІІІ ст. Православна Церква в період 3-х поділів Речі Посполитої. Переклади Священного Писання українською мовою у ХІХ – ХХ столітті.

22. Всеукраїнський Собор 1918 р. : загальна характеристика.

23. Патріарший і Синодально-Канонічний Томос Вселенської Константинопольської Патріархії від 13 листопада 1924 р.

24. Декрет митрополита Діонісія (Валединського) від 24 грудня 1941 р. Початок церковної боротьби в східних областях України. Церковний рух у Генерал-Губернаторстві 1939 – 1941 рр.

25. УПЦ в повоєнній Німеччині (1946 – 1950). Об’єднання православних українців у Західній Європі, Австралії та Новій Зеландії. УПЦ у Південній Америці після Другої світовоЇ війни (1939 –1945). Українська Греко-Православна Церква в Канаді. Церковно-освітня діяльність митрополита Вінніпега і всієї Канади Іларіона (Огієнка).

26. Створення Українського екзархату після Другої світової війни (1939 –1945). Український екзархат Московського Патріархату в роки хрущовського гоніння на Православну Церкву в СРСР.

27. Перейменування Українського екзархату на Українську Православну Церкву.  

28. Помісний Собор УПЦ 1–3 листопада 1991 р.

29. Розкол в Українській Православній Церкві.

30. Сучасний стан Української Православної Церкви. 

Абітурієнти повинні знати і вміти:

- хронологію найважливіших подій історії Української Православної Церкви;

- періоди історії Української Православної Церкви;

- імена найголовніших церковних і громадських діячів, їх роль у житті Української Православної Церкви;

- аналізувати проблематику рухів і суперечок, які існували в історії Української Православної Церкви;

- використовувати й аналізувати церковно-історичні джерела, історіографію, наукову літературу;

- аргументації власної позиції з тих чи інших важливих церковно- історичних питань;

- оцінювати сучасну ситуацію з позицій історичного досвіду Церкви. 

Категорії оцінювання вступного іспиту зі спеціальностей: 041 Богослов’я, в галузі знань – 04 Богослов’я, 061 Церковна журналістика, в галузі знань – 06 Журналістика  та 023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво,  в галузі знань – 02 Мистецтвознавство.

Виконання екзаменаційної роботи оцінюється за стобальною системою:

відмінно (91-100), добре (76-90),

задовільно (60-75), незадовільно (1-59).  

Максимальна кількість балів:


- за 1 питання – 25 балів;

- за 2 питання – 25 балів;

- за 3 питання – 25 балів;

- за 4 питання – 25 балів;

  

Оцінку “відмінно” (91-100) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- глибоке знання матеріалу з богослов’я, передбаченого програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 041 Богослов’я, 061 Церковна журналістика,  023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво ;

- вміння критично аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції розвитку богословської думки;

- повне і правильне виконання усіх чотирьох екзаменаційних завдань;

- творчі здібності в інтерпретації навчального матеріалу;

- вміння логічного і послідовного викладу матеріалу.

Оцінку “добре” (76-90) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- чітке орієнтування в матеріалу з богослов’я, передбаченого програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 041 богослов’я, 061 Церковна журналістика,  023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво;

- вміння критично аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції розвитку богословської думки;

- повне і правильне виконання не менше трьох екзаменаційних завдань (або правильне, але недостатньо повне виконання всіх трьох екзаменаційних завдань);

- вміння логічного і послідовного викладу матеріалу.

Оцінку “задовільно” (60-75) заслуговує абітурієнт, який виявив:

- достатній рівень опанування матеріалу з богослов’я, передбаченого програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 041 Богослов’я,  061 Церковна журналістика,   023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво;

- вміння аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції розвитку богословської думки;

- правильне і повне виконання не менше двох екзаменаційних завдань;

- вміння логічного і послідовного викладу матеріалу.

Оцінку “незадовільно” (1-59) заслуговує абітурієнт, який не виявив:

- достатнього рівня опанування матеріалу з богослов’я, передбаченого програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 041 Богослов’я,  061 Церковна журналістика,  023 Іконописне мистецтво, 025 Музичне мистецтво;

- вміння аналізувати і оцінювати факти, явища, тенденції розвитку богословської думки;

- здатності правильно виконати бодай одне екзаменаційне завдання;

- навичок логічного і послідовного викладу матеріалу.

ПРОГРАМАВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(другий рівень вищої освіти “Магістр”

зі спеціальностей 041 Богослов’я061 Церковна журналістика, 023 Іконописне мистецтвота та 025 Музичне мистецтво

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Голова приймальної комісії – ректор Чернівецького православного богословського інституту прот. Георгій Соб’ят, доктор богословських наук, професор

“20”__травня__2017 року

ПРОГРАМА

вступного випробування з англійської мови

для вступників на навчання за другим рівнем вищої освіти “Магістр”

зі спеціальностей 041 Богослов’я,  061 Церковна журналістика, 023 Іконописне мистецтво,та 025 Музичне мистецтво 

Чернівці – 2017 

Програму схвалено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри візантійської та новогрецької філології (протокол № __06__)

Програма розглянута і схвалена на засіданні Приймальної комісії ЧПБІ (протокол № __06__)

Відповідальний секретар приймальної комісії

Сушко Віктор Васильович, професор, доктор богословських наук

Вступ

Мета фахових вступних випробувань – з’ясування рівня професійних теоретичних знань і практичних навичок осіб, які виявили бажання навчатися за програмою магістра зі спеціальностей “Православне богослов’я”,  “Церковна журналістика”, “Іконописне мистецтво”, “Музичне мистецтво”, встановити ступінь володіння англійською мовою, визначений у стандартах освіти, що співвідноситься з рівнем В2+ за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, після завершення курсу навчання за програмою бакалавра, а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

До випробувань допускаються особи, які мають диплом бакалавра за напрямками “Православне богослов’я”,  “Церковна журналістика”, “Іконописне мистецтво”, “Музичне мистецтво”.

За результатами екзамену робиться висновок про здатність студентів успішно опанувати програму навчання в магістратурі.

У ході екзамену перевіряються професійні та мовленнєві компетенції. Комплексний письмовий вступний іспит, що пропонується в тестовій формі, дає можливість виявити:

– наявність та рівень професійних теоретичних знань і практичних навичок;

– рівень володіння англійською лексикою, характерною для богословської спеціальності (базова фахова термінологія);

– рівень володіння основними англомовними граматичними структурами та явищами.

Очікується, що під час виконання завдань студенти, які вступають до магістратури, продемонструють практичні навички та вміння, пов’язані з такими видами мовної діяльності, як: володіння мовним матеріалом (“вокабуляром”) і нормативним граматичним матеріалом, тобто головними об’єктами контролю виступають граматичні та лексичні вміння тестованих для визначення здатності вступників засвоювати мовний матеріал, передбачений навчальною програмою для магістрів. Під час проведення вступних іспитів з англійської мови для подальшого навчання за магістерськими програмами екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу на основі оцінювання якості виконання пропонованого тесту.

1. Змістова програма

Іспит вміщує такі аспекти:

• граматика – це курс, метою якого є активне і свідоме засвоєння студентами граматичної будови англійської мови: морфології і синтаксису та їх реального функціонування у процесі мовного спілкування. Включає виконання вправ різного характеру: перекладацьких, підстановних, виборчих, корективних та ін.

• аналітичне читання являє собою читання, переклад, лінгвістичний, країнознавчий і стилістичний аналіз текстів різних художніх стилів: художніх, суспільно-політичних, публіцистичних, науково-популярних, виконання мовних і мовленнєвих вправ, рольових ігор, розрахованих на засвоєння нової лексики і активізацію лексичного запасу студентів;

Граматика

1. Іменник. Категорії числа і відмінка в англійських іменників. Множина іменників. Присвійний відмінок.

2. Артикль. Означений і неозначений артикль. Вживання артикля з конкретними, матеріальними іменниками. Вживання артикля з іменами власними.

3. Прикметник. Ступені порівняння.

4. Займенники. Особові, присвійні, вказівні, неозначені займенники.

5. Дієслово. Часи групи Indefinite, Continuous, Perfect.

6. Прийменник. Прийменники зі значенням місця, часу, напряму.

7. Прості і складні речення.

8. Порядок слів у реченні. Головні і другорядні члени речення.

9. Безособові речення.

10. Складнопідрядні речення з підрядними реченнями часу й умови.

11. Узгодження часів у підрядних реченнях додатка і обставини.

12. Типи підрядних речень ознаки і обставини.

13. Іменник. Нестандартні способи утворення множини. Збірні іменники. Зіставлення категорії відмінка і числа в англійській, російській та українських мовах.

14. Артикль. Вживання артикля з конкретними, абстрактними, матеріальними іменниками, географічними назвами, власними іменами. Артикль з іменниками, що мають дескриптивні означення.

15. Займенник. Зворотні, взаємні, неозначені, відносні займенники. Слова-замісники.

16. Прислівник. Ступені порівняння.

17. Дієслово. Часи групи Perfect Continuous. Зіставлення часів у російській, українській і англійській мовах.

18. Пасивний стан.

19. Безособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприкметник. Конструкції з безособовими формами та їх функції в реченні.

20. Складносурядні, складнопідрядні і прості речення, що включають комплекси з вербідами.

21. Умовний спосіб у різних типах простих і складнопідрядних речень.

22. Вживання артикля в структурі фразеологічних одиниць. Фраза і речення. Структура, семантика, прагматика речення. Безособові, односкладові, еліптичні речення. Емфатичні конструкції.

Мовлення (читання)

Ознайомче та пошукове читання тексту за професійною спрямованістю (без використання словника) і виконання контрольних завдань до нього.

2. Структура екзаменаційного завдання

Форма проведення вступного випробовування до магістратури – письмова.

Робота складається з двох частин.

Частина перша

Завдання з читання.

Текст професійно спрямованого характеру та завдання до нього. Контролюються вміння:

v розуміти зміст автентичного тексту;

v орієнтуватися в структурі наукового тексту;

v розпізнавати головну і другорядну інформацію.

Час виконання – 35 хвилин.

Кількість завдань – 2.

Максимальна кількість балів – 60.

Частина друга

Лексико-граматичний тест множинного вибору.

Контролюється вміння абітурієнта вживати граматичні структури та лексику, типову для наукового тексту богословського характеру.

Кількість завдань – 4.

Час виконання – 35 хвилин.

Максимальна кількість балів – 40 (по 1 балу за кожну правильну відповідь).

3. Зразок екзаменаційного завдання

Частина 1.

Завдання 1. Прочитайте та перекладіть пропонований текст.

Holy Christmas

(1) Christmas Day, December 25, is probably the most popular holiday in Great Britain. It is a family holiday. Traditionally all relatives and friends give each other presents. So, before Christmas all the department stores and shops are crowded, everybody is choosing a present.

(2) In general, people get prepared for this holiday very carefully. They decorate their houses in the traditional way. Christmas trees are set up in houses, in the streets and churches. They are always decorated with fairy lights, angels and small toys. In addition, little packets with nuts, candies and special biscuits are hung on the tree. Presents are put around the tree and artificial “frost” is scattered over the branches.

(3) The Germans are believed to be the first to use the Christmas tree in their celebrations and Martin Luther was the first to place a star on the top of the tree. This star represents the star appeared over the stable in which Christ was born. In Great Britain, the Christmas tree became popular while Queen Victoria ruled the country.

(4) On the eve of Christmas children hang their stockings, so that Santa Claus could put presents into them: oranges, sweets, nuts and if the child didn’t behave properly Santa Claus can put there a piece of coal as punishment. Santa Claus got his name from a man known as St. Nicolas, who lived in the fourth century. He gave his wealth to the poor and often to children. After he died, the Dutch brought this legend to colonial America. Soon the Dutch name Sinter Klaus became Santa Claus.

(5) Carol singing is an essential part of Christmas. No church or school is without its carol service. Carols may be traditional or with some variations that express different feelings. Carols were used for the first time during Christmas in the fifteenth century. Usually children come around in the evening to the front doors and start singing carols and people who live in these houses give children candies, nuts, pies and so on, to thank them for carol singing.

(6) A typical Christmas lunch includes turkey with cranberry sauce and pudding. Every young woman in each household helps to stir the Christmas pudding, if she wishes to be married that year. Usually a coin or two are hidden inside the pudding and part of the fun is to see who finds it.

So, Christmas is a merry family holiday for all the people of Great Britain. Christmas comes but once a year.

Завдання 2. Встановіть відповідність за змістом між пропонованими заголовками та відповідними абзацами з тексту.

A. Origin of the Christmas tree. – _____

B. Traditions of decoration in Great Britain. – _____

C. Preparation for New Year – ____

D. One of the main dominical feasts – _____

E. Traditional Christmas meal – _____

F. The history of holly and ivy – _____

G. Divine worship and Christmas chanting – _____

H. Gifts and Christmas eve – _____

Частина 2.

Завдання 1. Виберіть правильну форму дієслова.

1) A new supermarket (to build) already.

a) was built; b) has been built.

2. This film (to show) recently.

a) was shown; b) have been built; c) is built;

c) will be shown; d) has been shown; e) has shown.

3. A lot of beautiful poems (to write) by Robert Burns.

a) are written; b) were written.

4. This article just (to publish) by me.

a) was published; b) is published.

5. His report (to read) by the pupils.

a) is read; b) has been written; c) was written; d) has been published;

e) will be published; f) has been read; g) was read; h) are read.

6. I can’t sleep in my room, because it (not to clean) yet.

a) isn’t cleaned; b) hasn’t been cleaned; c) aren’t cleaned; d) will not be cleaned.

7. ...you ever (to wake up) by the sound of music?

a) has, woken; b) do, wake; c) were, woken; d) have, woken.

8. Most of the Earth’s surface (to cover) by water.

a) is covered; b) are covered; c) has been covered; d) was covered.

9. The telegram (to deliver) just by a postman.

a) was delivered; b) has been delivered; c) is delivered; d) are delivered.

10. The new equipment (to produce) recently.

a) has been produced; b) was produced; c) has produced; d) is produced.

Завдання 2. Оберіть правильний варіант.

 1. The level, when water ... at sea, is 212 degrees Fahrenheit.

       A. is boiling; B. Boils.

 1. I ... tomatoes and potatos in my garden.

       A. usually grow; B. am usually growing.

 1. Do you speak English? I .... My brother is teaching me.

       A. am learning; B. learn.

 1. I would like to lose weight, so I ... supper this week.

       A. am not eating; B. do not eat.

 1. Tom is in Warsaw at the moment. He ... at the Mariott Hotel.

       A. is staying; B. stays.

 1. Can you see those people? I wonder what ... about.

       A. do they talk; B. they are talking.

 1. My brother is looking for a place to live. He ... with me until he finds somewhere.

       A. stays; B. is staying.

 1. He is amazingly talented at languages. He ... seven languages very well.

       A. speaks; B. is speaking.

 1. I have lost my pen again. I ... things.

       A. always loose; B. am always losing.

10.Usually I ... at 3.00, but this month I have worked until 5.00 to earn more money.

       A. finish; B. am finishing.

Завдання 3. Розкрийте дужки та поставте присудок у відповідній часовій формі.

1. María ____________ (work) for a TV station.

2. At the moment she ____________ (travel) in the Sahara Desert.

3. Dan ____________ (love) wild animals.

4. He ____________ (not visit) Alaska at the moment.

5. Marta ____________ (not live) in Africa.

6. She ____________ (stay) in Africa at the moment.

7. Dad usually ____________ (cook) dinner.

8. My parents ____________ (go) to Italy every year.

9. My sister ____________ (walk) to school every day.

10. We ____________ (have) lunch now.

Завдання 4. Розкрийте дужки та поставте дієслово у відповідну форму past continuous або past simple.

1. Elena ______________ (wait) for me when I arrived.

2. ́What _______________ (you/do) this time yesterday? ́ I was asleep.

3. ́___________ (you(go) out last night? ́ ́no I was too tired. ́

4. ́Was Elizabeth at the party last night? ́ ́Yes, she __________ (wear) a really nice dress.

5. How fast _________ (you/drive) when the accident _________ (happen)?

6. Damian _______ (take) a photograph of me while I ________ (not/look).

7. We were in a very difficult position. We ________ (not/know) what to do.

8. I haven’t seen Peter for ages. When I last _____ (see) him, he _____ (try) to find a job in London.

9. I ______ (walk) along the street when suddenly I ______ (hear) footsteps behind me. Somebody ____ (follow) me. I was frightened and I _____ (start) to run.

10. When I was young, I _______ (want) to be a bus driver.

4. Критерії оцінюваннявступноговипробування

Оцінка успішності виконання завдань проводиться, виходячи з таких вимог: максимальна кількість балів – 100 (60 – читання; 40 балів – граматика). Сума правильних відповідей за виконання завдань першої і другої частин екзамену визначає оцінку.

Шкала оцінювання вступних випробувань

Шкала рейтингу за стобальною системою оцінювання

Характеристика виконаного тесту

Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою

90-100

Студент демонструє сукупність усвідомлених знань з дисципліни. Висока якість виконання тестових завдань, що відображає сутність понять, теорій та явищ, що розкриваються. Незначні недоліки у визначенні понять виправляються студентом самостійно в процесі відповіді

5 (відмінно)

70-89

Свідоме засвоєння програмного матеріалу з незначними помилками та пропусками, які студент спроможний виправити після зауважень або за допомогою викладача. Самостійне репродуктивне застосування знань  відповідно до вимог викладача. Допустима незначна кількість граматичних те лексичних помилок

4 (добре)

50-69

Недостатньо повна і недостатньо розгорнута відповідь. Певні порушення логіки та послідовності. Помилки в розкритті понять і використанні термінів. Студент не здатний самостійно виділити істотні й неістотні ознаки, причинно-наслідкові зв’язки

3 (задовільно)

0-49

Якість виконання тестових завдань свідчить про розрізнені знання з істотними помилками або відсутність необхідних знань, умінь та навичок

2 (незадовільно)