Підготовка фахівців зі спеціальності “Православне богослов’я (теологія)” 

за дистанційною формою навчання

Високий рівень вимог щодо освітніх стандартів сучасного глобалізованого світу зумовлює необхідність активного запровадження кращих досягнень зі сфери організації та розробки новітніх форм надання високоякісної освіти у вітчизняний освітній простір. Зважаючи на це, Чернівецький православний богословський інститут запрошує на навчання всіх бажаючих здобути богословську освіту відповідно до практично апробованих принципів і стандартів інтегративного навчання кращих вузів світу.

Для надання високоякісних освітніх послуг Інститут пропонує власні навчально-методичні напрацювання з якнайкомпактнішим залученням сучасних IT-технологій у сфері надання духовної освіти, спеціфічні підходи та творчі новації у розробці новітнього проекту універсальної форми дистанційного навчання.

Пропонована форма навчання має низку переваг, серед яких: можливість у зручний час самостійно засвоювати необхідний навчальний матеріал, поповнювати й поліпшувати свої знання з усіх навчальніх курсів, що вивчаються в інституті, проходити оцінювання знань в онлайн-режимі. Завдяки розробленій системі дистанційного навчання всі бажаючі зможуть отримати вищу богословську освіту відповідно до світових освітніх стандартів.

Сьогодні ми пропонуємо стати екстерном за наступними ступенями та спеціальностями.


Перелік спеціальностей для дистанційного навчання на ступінь «Бакалавр»:

Бакалавр православного богослов’я (теології). – спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Вчитель богословських дисциплін та предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник” (термін навчання – 4 роки). 

Бакалавр церковної журналістики. Спеціальність “Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Православне богослов’я. Вчитель фахових дисциплін. Вчитель предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (зі знанням англійської, новогрецької та румунської мов)(термін навчання – 4 роки).

Бакалавр іконописного мистецтва – спеціальність “ Іконописне мистецтво. Вчитель дисциплін у галузі мистецтвознавства. Вчитель богословських дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Художник-іконописець” (термін навчання – 4 роки).

Бакалавр музичного мистецтва – спеціальність “ Музичне мистецтво. Керівник церковного хору. Вчитель церковного музичного мистецтва. Вчитель художньої культури, етики, естетики. Вчитель богословських дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Музикознавець”(термін навчання – 4 роки).


Перелік спеціальностей для дистанційного навчання на ступінь «Магістр»:

Магістр православного богослов’я (теології) – спеціальність “Православне богослов’я (теологія). Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Педагог. Психолог ” (термін навчання – 2 роки).


Магістр церковної журналістики. Спеціальність “Церковна журналістика. Видавнича справа та редагування. Православне богослов’я. Викладач фахових дисциплін. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Журналіст. Фахівець із комунікацій (зі знанням латинської, давньогрецької, англійської, новогрецької та румунської мов) (термін навчання – 2 роки).

Магістр іконописного мистецтва – спеціальність “ Іконописне мистецтво. Викладач дисциплін у галузі мистецтвознавства та основ реставрації. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Педагог. Психолог. Художник-іконописець, реставратор. Експерт-мистецтвознавець”(термін навчання – 2 роки).


Магістр музичного мистецтва – спеціальність “ Музичне мистецтво. Диригент церковного хору. Викладач церковного музичного мистецтва. Викладач методики музичного навчання, музично-теоретичних і диригентсько-хорових предметів. Викладач богословських, філософсько-релігієзнавчих та суспільствознавчих дисциплін, предметів духовно-морального спрямування. Богослов-дослідник. Педагог. Психолог. Музикознавець” (термін навчання – 2 роки).


За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” можуть навчатися:

- священнослужителі та церковнослужителі;

- випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;

- викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і церковних недільних шкіл;

- особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів, за сімейними обставинами;

- особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;

- військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної та пенітенціарної служби;

- керівники державних органів управління різних рівнів;

- студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність;

- безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;

- громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні громадяни зарубіжних країн.

Можливості дистанційного здобуття освіти звільняють від необхідності відвідування аудиторних занять, що розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі, способі, об’ємі навчального навантаження та місці.

Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання, навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту.

Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу. Високоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних навчальних планів, створенні компактних форм сприйняття та контролю засвоєного матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.

В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип, навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій. Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і семінарів у режимі відео конференцій. За бажанням студент отримує можливості повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off- та on-line.

Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.

Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання екзаменаційної сесії відбувається дистанційно (виконання контрольних робіт, співбесіди за допомогою Skype або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день)).

Вступникам потрібно здати в канцелярію відповідні документи.
До прохання та анкети, поданої в паперовій формі, вступник додає: копію документа, що посвідчує особу ; автобіографію; копію свідоцтва про народження; копію ідентифікаційного коду; копію документа про освіту; свідоцтво про хрещення (оригінал); довідку про склад сім’ї за формою № 3; медичну довідку за формою 086-о; дві кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.